Hoppa till huvudinnehåll

Återvunna bildäck blir del av framtidens drivmedel

onsdag, mars 13, 2024

Uttjänta bildäck kommer nu att användas som råvara till drivmedel i stor skala. Det efter ett avtal mellan två av Västsvenska Kemi- och Materialklustrets medlemmar, Preem och Scandinavian Enviro Systems. Representanter för båda företagen lyfter klustret som en viktig arena för nya samarbeten.

Strimlade bildäck på band

— Västsvenska Kemi- och Materialklustret och projektarbetet inom Klimatledande Processindustri har skapat en arena för att mötas och utveckla gemensamma idéer som i slutändan kan leda till att kunna realisera nya, hållbara, värdekedjor, säger Fredrik Hellesöy, Senior Business Advisor, Preem. 

I februari i år meddelade Preem i ett pressmeddelande att man slutit ett avtal med ett joint venture-bolag, bildat av Göteborgsföretaget Scandinavian Enviro Systems (Enviro) och Antin Infrastructure Partners, som är världens första storskaliga däckåtervinningsbolag. Avtalet innebär att Preem får tillgång till drygt 7 000 ton pyrolyserad däckolja per år mellan 2026 och 2034 och bidrar därmed till bolagets omställning till en klimatneutral värdekedja.

Pyrolysoljan som utvinns från uttjänta däck har stora tekniska likheter med råolja, vilket gör att den har potential att ersätta fossil råolja för tillverkning av hållbara drivmedel. Processen är delvis cirkulär, eftersom råvaran är en avfallsström. Innehållet är dessutom 50 procent förnybart eftersom bildäck till hälften tillverkas av naturgummi. 

Både Preem och Enviro är aktiva medlemmar inom Västsvenska Kemi- och Materialklustret och initiativet Klimatledande Processindustri, som båda företagen lyfter fram som en viktig plattform för samarbete och kunskapsutbyte.

— Att medverka i klustrets projekt och event har varit viktigt och givande för oss som ett mindre bolag. Där får vi kontakt med många av de större bolagen som exempelvis Preem, och får fina möjligheter att förstå potentiella kunders behov och krav samtidigt som vi får testa vår förmåga direkt inom en värdekedja, säger Fredrik Olofsson, Sales Manager, Scandinavian Enviro Systems.

— Organisationerna som samverkar i Västsvenska Kemi- och Materialklustret är viktiga parter i den omställning behöver ske för att nå fossiloberoende. Att samarbeten som detta sker är precis sådant som samverkan i klustret syftar till att åstadkomma. Vi ser fram emot att följa detta och många fler framgångar inom process- och kemiindustrin framöver, säger Hanna Paradis, processledare för Klimatledande Processindustri.

Hanna Paradis

Hanna Paradis

Lindholmen Science Park
Processledare Klimatledande Processindustri och Verksamhetsansvarig för Västsvenska Kemi- och Materialklustret