Hoppa till huvudinnehåll

Insatsområden

Inom våra fem insatsområden utvecklas arbetet med att initiera och driva projekt, kunskapsöverföring och nätverkande.

Industrirör
Ikon Förnybart

Förnybart

Insatsområde Förnybart syftar till att utveckla förnyelsebara material och produkter där råvaran till stor del är skogsbaserad. För att skapa en ekonomiskt hållbar process måste hela vedråvaran...
Ikon returraffinaderi

Returraffinaderi

Insatsområde Returraffinaderi syftar till att skapa cirkulära flöden och sluta loopen, det cirkulära kretsloppet, för plast. Fokus ligger både på att utveckla mekanisk och kemisk återvinning av...
Ikon Processteknik

Processteknik

Insatsområde Processteknik fokuserar på att utveckla nya tekniker och metoder för miljöanpassade och resurseffektivare processer i industrin genom till exempel industriell elektrifiering...
Ikon Nya produkter och tjänster

Nya produkter & tjänster

Insatsområde Nya produkter & tjänster fokuserar på material- och produktutveckling från produktion till slutkund. Här hanteras också frågeställningar som handlar om att komma förbi potentiella hinder...
Kompetensförsörjning ikon

Kompetensförsörjning

Här utvecklas arbetet med att öka medvetenheten kring kunskaps- och utbildningsbehov för industrisektorn och vi samarbetar med regionens utbildningscentrum för att matcha kompetensbehov med...