Hoppa till huvudinnehåll

Insatsområde Kompetensförsörjning

Här utvecklas arbetet med att öka medvetenheten kring kunskaps- och utbildningsbehov för industrisektorn och vi samarbetar med regionens utbildningscentrum för att matcha kompetensbehov med efterfrågan på arbetsmarknaden.

Kompetensförsörjning

Varför Kompetensförsörjning?

En långsiktig kompetensförsörjning är en nyckel för säkrad långsiktig regional tillväxt. Under 2019–2021 har det inom detta område startats strategiska regionala samarbeten och flertalet frågor kring regionens kompetensförsörjning har lyfts. Exempelvis har frågan kring att höja intresset för kemi och kemiteknik i regionen behandlats genom webminararrangemang och projektet Keminspiration som startats upp av Molekylverkstan där gymnasieelever lär högstadieelever om kemi.

Vad fokuserar vi på?

Kompetenskartläggningar av kemiindustrin har genomförts i regionen utanför Klimatledande Processindustris regi, som kan ge inspel till ytterligare aktiviteter inom satsningen, exempelvis genom en uppdatering av den kompetenskartläggning som gjordes 2016. 

Ambitionen är att stärka samverkan med regionala och nationella aktörer som har koppling till kompetensförsörjning. Detta i syftet att öka intresset för kemi och kemiteknik samt att verka för att de kompetenser som krävs för omställning etableras i regionen.

Våra mål till 2025

• Ett utökat nätverk för samaktiviteter har etablerats med andra regionala aktörer inom utbildning och kompetens, genom att sådana aktörer regelbundet deltar inom Klimatledande Processindustris kompetensaktiviteter eller tvärt om - 2025-12-31

Har du en projektidé som berör Kompetensförsörjning? Hör av dig till insatsområdesledaren!

Hanna Paradis

Hanna Paradis

Lindholmen Science Park
Programansvarig Klimatledande Processindustri och Verksamhetsansvarig för Västsvenska Kemi- och Materialklustret