Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Elektrolys

Potential för elektrokemisk omvandling av koldioxid till kemikalier

2024-03-25
Vilken potential finns för en hållbar produktion av kemikalier genom direkt elektrokemisk omvandling av koldioxid? Det har projektet Elektrokemisk reduktion av CO2 till kemikalier undersökt, med det...
Elin Akinci

Lyckad vårkonferens på Lindholmen

2024-03-19
Tack till alla er som kom på vårkonferens den 8 februari på Lindholmen Science Park! Vi hade ett späckat schema och första programpunkten var forskningsprogrammet Mistra SafeChem som förärade oss ett...
Personer tittar på maskin

Projektverksamheten inom Klimatledande Processindustri

2024-03-14
Inom Klimatledande Processindustri finansieras samverkansprojekt för att accelerera omställningen mot en fossiloberoende processindustri i Västra Götaland. Projekten har förstudiekaraktär, menade att...
Strimlade bildäck på band

Återvunna bildäck blir del av framtidens drivmedel

2024-03-13
Uttjänta bildäck kommer nu att användas som råvara till drivmedel i stor skala. Det efter ett avtal mellan två av Västsvenska Kemi- och Materialklustrets medlemmar, Preem och Scandinavian Enviro...
Avfallspåse

Nu har din soppåse djupanalyserats

2024-03-04
Att plast står för den största andelen koldioxid som släpps ut när hushållens avfall förbränns har länge varit ett känt faktum. Men nu har ett projekt, finansierat av Avfall Sverige, Klimatledande...
Projekt

Klimatledande Processindustri växlar upp på Lindholmen Science Park

2024-02-06
Från och med årsskiftet är Lindholmen Science Park värdorganisation för Klimatledande Processindustri, ett västsvenskt initiativ som strävar mot en fossiloberoende och konkurrenskraftig industriregion...
Lindholmen vy

Lindholmen Science Park ny värdorganisation för Klimatledande Processindustri

2023-12-01
Värdorganisationen för initiativet Klimatledande Processindustri, där medlemmarna i Västsvenska Kemi- och Materialklustret (klustret) samverkar, är sedan 1 januari 2024 Lindholmen Science Park. Under...
Johan Landberg

Stor potential för att etablera mer hållbara och miljömässigt ansvarsfulla metoder för plastavfallshantering i Sverige

2023-11-28
Hej, Johan Landberg, projektledare i projektet "Från rejekt till återvinning – en förstudie", på RISE! Enligt Plastkartläggningen (2020) går endast 10% av den plast som finns till materialåtervinning...
Sara Skärhem

Regional handlingsplan för fossilfri vätgas en möjlighet för hela Västsveriges industrisatsningar

2023-11-24
Fossilfri vätgas har en viktig roll att spela i ett framtida hållbart samhälle, vilket blir allt tydligare och lyfts inom EU samt på internationell nivå. Vätgas ses som en av nyckelkomponenterna i den...
Preems Raffinaderi i Lysekil

Nytt projekt utvärderar scenarier för framtida behov av vätgaslagring i Preems raffinaderi i Lysekil

2023-11-17
Projektet Flexibel och robust vätgasproduktion och -lagring i Lysekil syftar till att utvärdera framtida scenarion för vätgastillförsel till Preems raffinaderi i Lysekil och presentera möjligheter att...
Sjukvård

Kemisk återvinning med ångkrackning möjliggör ökad återvinning av komplexa plastprodukter

2023-10-19
I engångsprodukter värderar vi ofta funktionalitet och därmed är materialens kvalitet väldig högt, vilket leder till materialblandningar som har varit svåra att återvinna, exempelvis...
Roah Larsson och Anna-Karin Jannasch

Energibolaget Uniper ny medlem i Västsvenska Kemi- och Materialklustret

2023-10-12
Det globala energiföretaget Uniper är det senaste tillskottet av medlemmar till Västsvenska Kemi- och Materialklustret och Klimatledande Processindustri. I Sverige har Uniper produktionsanläggningar...
Elin Svensson

Ny teknik undersöker storskalig elektrokemisk tillverkning av kemikalier

2023-09-12
I projektet Elektrokemisk reduktion av CO2 till kemikalier undersöks möjliga tekniker för en långsiktig övergång till hållbar produktion av kemikalier från koldioxid genom elektrolys.
Greenupsevent

Förutsättningar för att företag ska realisera fler cirkulära affärsmodeller undersöktes

2023-09-08
Att skapa cirkulära affärsmodeller mellan bolag i det befintliga ekonomiska systemet är en viktig komponent för att öka omställningstakten. I eventet Circular Business Models: Insights from industry...
Åsa Johannsson, Essity

Essity välkomnas till Klimatledande Processindustri

2023-05-17
Det globala hygien- och hälsobolaget Essity blir medlem i Västsvenska Kemi- och Materialklustret och blir därmed en välkommen förstärkning i Klimatledande Processindustri. Företaget ser fram emot att...
Mar Edo

Djupanalys av plast i hushållens restavfall

2023-05-09
Vilken klimatpåverkan har avfallsfraktioner innehållande plast, exempelvis textilier, blöjor och sanitetsprodukter, i hushållens restavfall? Det ska ett nytt projekt inom Klimatledande Processindustri...
Sara Skärhem

Nytt projekt ska ta fram handlingsplan för västsvensk vätgas

2023-03-27
Vätgasens roll i övergången till ett hållbart samhälle har betonats alltmer de senaste åren och i Västra Götalandsregionen är potentialen stor. Nu ska ett nytt projekt inom Klimatledande...
Unga människor

Nu startar vi nätverk för juniora

2023-03-22
Arbetar du för en av Västsvenska Kemi- och Materialklustrets medlemsorganisationer? Har du mindre än fem års arbetslivserfarenhet i branschen? Är du intresserad av hållbarhetsfrågor och vill veta mer...
Industri, rör

Stöd för bioetenanläggning i Stenungsund

2023-03-21
Adesso Bioproducts får 12,5 miljoner kronor från Energimyndigheten, via Industriklivet, för en planerad anläggning som ska producera grön eten som råvara till kemiindustrin i Stenungsund. Beskedet tas...
Årsberättelse

Läs Klimatledande Processindustris årsberättelse för 2022

2023-03-13
2022 var ett händelserikt år för Klimatledande Processindustri. Vi startade bland annat etapp två och fick fyra nya medlemmar. Läs mer i Årsberättelsen som nu är färdig!
Plastavfall

Martin Seemann: ”Jag ska vara med när storskalig plaståtervinning finns på plats!”

2022-12-14
Jag träffar Martin Seemann assisterande professor och forskare på Chalmers för att prata om hans arbete för en hållbar framtid för plastavfall. Under skrivbordet står två par löparskor parkerade och...
protes

Ny värdekedja för biobaserad PVC!

2022-10-26
Nya värdekedjor är viktigt, väldigt viktigt, för att kunna ställa om till en klimatsmart industri. Genom Klimatledande Processindustris arbete möjliggör vi att aktörer kan hitta varandra och skapa nya...
Rör

Stort behov av vätgas på Västkusten

2022-10-25
Vätgas används idag inom en rad industrier på Västkusten och produceras från fossil råvara. Även i framtiden kommer vätgasen behövas i den västsvenska industrin och omställningen av produktionen...
Stenungsund

Vad händer om vattnet tar slut?

2022-09-13
I Stenungsund där flertalet stora kemiindustrier håller till, är vattentillgången inte längre tillräcklig för att täcka både samhället och industriernas behov. I ett projekt finansierat av...