Hoppa till huvudinnehåll

West Coast Hydrogen Valley

Detta projekt syftar till, i samarbete med ett redan etablerat och relevant konsortium, att utforma en konkurrenskraftig projektansökan som möter syfte och bedömningskriterier i utlysningen för en Large Scale Hydrogen Valley. Ansökningsarbetet innebär att tillsammans med deltagande företag och organisationer utveckla projektidén och en berättelse.

Klippor och hav i solnedgång

Arbetspaket med relevanta teoretiska studier och praktiskt arbete tas fram samt grunden till demonstrationsanläggningar skapas. Detta arbete inkluderar även att identifiera och engagera nya partners till ansökan, skrivarbete, samt konsultkostnader.  

Huvudmålet med ansökan till Clean Hydrogen Partnership för en Large Scale Hydrogen Valley är att skapa förutsättningar för produktion, integrering och användning av grön vätgas över hela värdekedjan i Västsverige. Målet är att samtidigt utveckla replikerbara affärsmodeller som kan ligga till grund för en omfattande kommersiell utbyggnad av vätgas inom hela det regionala energisystemet. Projektet syftar bland annat till att maximera integrationen av förnybara energikällor tillgängliga i regionen, både på land (vind och sol) och havsbaserad vindkraft, genom att använda vätgas som: (i) ett lagringsmedium för att hantera väderberoende och begränsningar i överföringskapacitet i elnätet; och (ii) integrering av och komplement till förnybara energikällor för att minska koldioxidutsläpp från industri, värmeproduktion och transporter.  

Projektet syftar till att underlätta distributionen av vätgas för producenter och slutanvändare, samtidigt som sammankopplingen mellan dem säkerställs. Detta kommer att genomföras genom att förbereda för en vätgasinfrastruktur som levererar grön vätgas. Projektet kommer att demonstrera integreringen av befintlig elinfrastruktur med en framtida vätgasinfrastruktur i stor skala, för att minska koldioxidutsläppen från industri, energi och transport i hela regionen. Omfattningen av implementeringen som planeras inom projektet är tillräcklig för att i sig uppnå betydande stordriftsfördelar och förbättrade affärsmodeller över hela värdekedjan. 

Mål

Syftet med detta projekt är att ta fram en framgångsrik ansökan till Clean Hydrogen Partnership för en Large Scale Hydrogen Valley. Detta är en unik möjlighet till finansiering för de gemensamma utmaningar som idag finns kring att möjliggöra att aktörer inom regionen kan erhålla fossilfri vätgas i rätt tid. Förutom att aktörer som bidrar med demonstrationsanläggningar i projektet kan få ekonomisk stöttning för sina investeringar genom en Hydrogen Valley så öppnar även en beviljad ansökan dörrar för att erhålla ytterligare finansiering för andra investeringar som krävs för industrins omställning och minskning av utsläpp. 

Deltagande parter

RISE, Borealis, Chalmers, Göteborg Energi, Göteborgs Hamn, Linde Gas, Nordion Energi, Nouryon, Perstorp, Preem, St1, Statkraft, Svenska kraftnät, Uniper, Vattenfall, Volvo AB

Tidsperiod

2023-10-01 – 2024-05-31 

Total budget

3 160 000 SEK 


 

Kontakta insatsområdesledaren