Hoppa till huvudinnehåll

Verifierbara Hållbarhetsuttalanden

Projektets mål är att utforma vägledning för hur företag kan kommunicera sina hållbarhetskrav på ett sådant sätt att de följer nya krav från EU-direktiv vad gäller hållbarhetspåståenden, vilka möjligheter kunder har att förstå innebörden av, jämföranden mellan sådana påstående, och kundens egna möjligheter eller skyldigheter till hållbarhetsansvar baserat på sådana påståenden.

Hållbara produkter

Det finns flera svårigheter med att skapa verifierbara hållbarhetspåståenden som både visar marknaden att produkterna är bättre än lagkrav, och som dessutom är korrekta enligt definierade metoder. Bland annat är det ofta önskvärt att hävda att återvunnet eller förnybart material också är mer miljövänligt än jungfruliga och icke-förnybara material. Men ett sådant påstående är bara sant om det inte har krävts mer naturresurser eller på annat sätt gett upphov till mer miljöpåverkan för att framställa det material som anses ”miljövänligt”. Andra exempel är att hävda att biomaterial är mindre farliga för hälsan än syntetiskt framställda material. Även sådana påståenden behöver verifieras för att kunna användas vid marknadsföring. Stora företag har ofta mer kapacitet att klara av att skapa dessa underlag, och har ofta större tillgång till olika kompetenser för detta syfte än vad SME-företag har. Här avser projektet att ge både vägledning till när stora företag behöver ta det lite mer försiktigt avseende sina påståenden, och att vägleda SME:er att veta när de behöver vända sig till olika typer av expertis för att säkra sina påståendes giltighet.

Projektet har ett tydligt värdekedja-perspektiv, dels genom att den större parten (Perstorp) är leverantörer till mindre parter i projektet (OhlaPlast, Ineos), samt att ett företag med värdekedjakompetens kopplat till produkt och materialkrav (Polyfuels). Fokus i projektet handlar om möjligheterna för olika värdekedja-aktörers förmåga och möjligheter att kommunicera verifierbar miljöprestanda till sina kunder.

Förväntade effekter av projektet är att processindustrin lyfter sin förståelse för vad kraven kommer att innebära för dem, och därför effektivt kan organisera sig internt inom företagen, och att de externt kommunicerar korrekt och lagenligt.

Deltagande parter

Ineos, OhlaPlast, Perstorp, RISE 

Tidsperiod

2024-01-01 – 2024-12-31 

Total budget

815 000 SEK 

Kontakta insatsområdesledaren