Hoppa till huvudinnehåll

Vätgas på Västkusten

Projektet syftar till att samla kunskap och kartlägga det framtida behovet av klimatneutral vätgas på västkusten, inom västsvensk industri samt inom kraft- och värmesektorn. Därefter undersöks och utvärderas vilken infrastruktur som krävs framåt och centraliserade lösningar värderades mot lokala.  

Vätgas illustration

Copyright RISE

I omställningen till ett klimatneutralt samhälle är vätgasen en viktig pusselbit för att klara de nationellt beslutade klimat- och miljömålen. Vätgasen är idag både en råvara, en restprodukt och ett bränsle för industrierna inom klustret och det finns dessutom fler användningsområden för vätgas än vad den nyttjas till idag. För att vätgasen ska kunna bidra till ett klimatneutralt samhälle behöver den vara klimatneutralt producerad.

Större delen av Västsvenska Kemi- och Materialklustret är väl samlat i en region kring Stenungsund, Lysekil och Göteborg och det borde finnas skalfördelar att samverka kring vätgas på västkusten. 

Projektets resultat syftar till att tjäna som underlag för vidareutveckling av en samordnad strategi kring vätgas för industri-, kraft- och värmesektorn på västkusten. 

Deltagande parter

RISE, Chalmers, Adesso BioProducts, Borealis, Göteborg Energi, Inovyn, Linde Gas, Nordion Energi, Nouryon, Perstorp, Preem, Rabbalshede Kraft, Siemens Energy, St1 och Vattenfall

Tidsperiod

2021-03-01 – 2021-12-31 

Total budget

820 000 SEK

Ta del av slutrapporten 

Kontakta insatsområdesledaren