Hoppa till huvudinnehåll

Smarta loopar av plast

I projektet Smarta loopar kommer insamlingar av relativt små men rena och väl definierade plastflöden göras. Dessa flöden har en identifierad mottagare som vill tillverka en produkt av den återvunna plasten. Det övergripande syftet med projektet är att få in bättre sorterad krymp- och sträckfilm med hög renhet som kan användas för att göra nya högkvalitativa plastprodukter.

Himmel

Plastfilm som samlas in idag består alltför ofta av blandade material och potentialen att nå renare produkter genom bättre utsortering vid källan är stor. Efterfrågan på rena plastflöden ökar, gärna från en specifik produkt. Rena flöden innebär högre kvalitet så att att materialet kan användas i flera applikationer än sopsäckar och soppåsar som är de vanligaste applikationerna idag. Det medför i sin tur att efterfrågan ökar och mer material kan återvinnas mekaniskt till högvärdiga produkter.  

Målet med projektet är att testa smarta loopar praktiskt i mindre skala och utvärdera resultaten av insamlingarna med avseende på bland annat insamlad volym, renhet hos materialet och slutligen kvaliteten på produkten som har tillverkats av det insamlade materialet. Detta med syfte att möjliggöra återvinning till produkter med likvärdiga egenskaper som ursprungsprodukten.

Deltagande parter

Borealis, Inovyn, IVL Svenska Miljöinstitutet, Mölnlycke Health Care, RISE IVF, Trioworld och Västra Götalandsregionen.

Tidsperiod

2021-12-03 – 2022-05-30 

Total budget

400 000 SEK 

Slutrapport: Smarta loopar av plast

Kontakta insatsområdesledaren