Hoppa till huvudinnehåll

Policylab för kemisk återvinning av plast

Naturvårdsverket fick i uppdrag från regeringen att föreslå åtgärder för att återvinningen av plast ska öka, med särskilt fokus på kemisk återvinning. Västsvenska Kemi- och Materialklustret blev inom ramen för detta tillfrågade att genomföra ett policylabb kring kemisk återvinning av plast.

gräs

Syftet med projektet är att öka återvinningen av plast genom att möjliggöra investeringar i anläggningar för kemisk återvinning i Sverige. Projektet ska föreslå incitament och styrmedel baserat på industrins behov och vara ett komplement till det arbete som Naturvårdsverket genomför avseende åtgärder för att förbättra förutsättningarna för kemisk återvinning.

Målet med projektet är att föreslå incitament och styrmedel med särskilt fokus på kemisk återvinning, dock ej förslag på ekonomiska stödformer då investeringsstöd anses finnas i form av klimatklivet, industriklivet och gröna krediter. Förslagen som tas fram ska vara detaljerade och innehålla en konsekvensanalys samt kontrolleras vad gäller påverkan på frågan, samt vad gäller EU:s statsstödsregler.

Projektparter

IVL Svenska Miljöinstitutet, Borealis, Business Region Göteborg, Chalmers Tekniska Högskola, Fortum Waste Solutions, Novoplast, Perstorp, Profu, Rejlers, RISE, Scandinavian Enviro Systems och Stena Recycling International

Tidsperiod

2021-03-01 - 2021-06-30

Total budget

600 000 SEK

Ta del av slutrapporten

Kontakta insatsområdesledaren