Hoppa till huvudinnehåll

Omvärldsanalys: Möjligheter och hinder för elektrifiering av industriella processer i Västsvenska Kemi- och Materialklustrets processindustrier

Industriell elektrifiering, även kallad Power-to-X, är identifierat som ett prioriterat utvecklingsområde inom insatsområdet Klimatledande Processteknik med målet att etablera en ny kraftsamling i området inom 10 år.

Illustration

Elektrifiering i industrin har rönt kraftigt ökat intresse inom industrin och i forskarvärlden, både i Sverige och internationellt. Detta medför ett stort utvecklingsbehov för ny teknik, samt kunskapsuppbyggande avseende systemfrågor kring elektrifiering, rollen för nya tekniker kopplade till elektrifiering, kopplingar mellan industriella system och elnätet samt ekonomiska och klimatmässiga aspekter under rådande förutsättningar och olika framtida scenarier.

Detta projekt syftar till att samla kunskap och kartlägga möjligheter och hinder för införande av Power-to-X tekniker i Västsvenska Kemi- och Materialklustrets processindustrier, med tonvikt på kemi- och raffinaderiindustrin i Västra Götaland och Södras massabruk i Värö.

Kartläggning och analys genomförs utifrån rådande regionala/lokala förutsättningar och marknader samt framtida scenarier. Projektet avser identifiera prioriterade områden för fortsatt utveckling inom ramen för Klimatledande Processindustri. Projektet syftar också till att ta fram underlag för en ”regional roadmap” för industriell omställning via elektrifiering i Västsverige (Västra Götaland och Halland).

Tidsperiod

2019-09-15 – 2020-02-15

Deltagande parter

RISE, Borealis, Chalmers, Göteborg Energi, Liquid Wind, Nouryon, Perstorp, Preem, Siemens, Södra och Västra Götalandsregionen

Total budget

300 000 SEK

Ta del av slutrapporten: Opportunities and barriers for implementation of Power-to-X (P2X) technologies in the West Sweden Chemicals and Materials Cluster´s process industries

Kontakta insatsområdesledaren