Hoppa till huvudinnehåll

Mekanisk återvinning – Sortering och tvätt – Steg 1 och 2

För att klara omställningen till en fossiloberoende ekonomi krävs ökad cirkularitet av material. Inom plaståtervinning kommer flera metoder krävas för att kunna öka återvinningsgraden. Detta projektet fokuserade på att öka användningen av mekaniskt återvunnen plast i produkter och på så sätt öka den totala materialåtervinningen av plast.

Plast

Inom Returraffinaderi är både kemisk och mekanisk återvinning i fokus. Att parallellt med utvecklingen av kemisk återvinning samtidigt fortsätta utvecklingen av mekanisk plaståtervinning är viktigt för att i framtiden kunna minimera miljöeffekterna av vår plastanvändning. I samarbete mellan Stena Recycling, Novoplast, Renova och RISE IVF:s testbädd för materialåtervinning av plast utvecklades och utvärderades i detta projekt ett flertal materialkvaliteter som bedöms möta marknadens krav. Även potentiella användare identifierades. 

I projektet var fokus på förbättrad sortering, tvätt samt uppgradering av utsorterad återvunnen plastråvara. Målet var i det här första steget av projektet att utveckla minst två nya materialkvaliteter som uppfyller marknadens krav samt att identifiera minst två potentiella användare av de framtagna materialen. Efter genomförandet av steg 2-projektet förväntas projektet ha uppnått målet att ett antal nya produkter tagits fram som helt eller devis baseras på mekaniskt återvunnen plastråvara.

Tidsperiod

2019-10-01 – 2020-12-31

Deltagande parter

RISE IVF, Novoplast, Renova och Stena Recycling

Total budget

562 000 SEK

Ta del av slutrapporten

Kontakta insatsområdesledaren