Hoppa till huvudinnehåll

Materialcirkularitet genom återvinning av PET/polyester som förberedelse för BHET monomer produktion i Sverige

Värdefull plastråvara av PET och polyester, som till exempel gamla kläder och mattråg, går idag till förbränning istället för att materialåtervinnas. Detta projekt fokuserade på möjligheterna för att materialåtervinna dessa strömmar genom att undersöka leverantörer, förbehandling, logistik och benchmarking av tillgängliga processalternativ.

Returraffinaderi

Inom insatsområde Returraffinaderi är olika former av återvinning av plastströmmar i fokus och när det gäller kemisk återvinning av PET och polyester är depolymerisering en metod som ger mycket lovande resultat både kvalitet- och kostnadsmässigt.

Syftet med projektet var att med hjälp av slutsatserna i tidigare studier utreda förutsättningarna för en anläggning för produktion av kemikalien och monomeren BHET i Stenungsund av återvunnen PET och polyester.

Målet var att undersöka avfallsströmmar baserat på PET och polyester som råvaror för en större industriell satsning för produktion av BHET. Detta med avseende på bland annat förbehandling och logistik samt identifiera partners och intressenter för denna satsning. Val av mest lämplig depolymeriseringsprocess samt marknadsmässig bedömning och planering för fortsättning ingick. 

Bild: uppdatera bild till t.ex. en bild på syntetiska kläder, t.ex. träningskläder

Projektparter

RISE IVF, Chalmers Industriteknik, IVL, Perstorp, National Sweden och FTI AB

Tidsperiod

2020-01-01 – 2020-06-30

Total budget

479 000 SEK

Här kan du ta del av slutrapporten:

Kontakta insatsområdesledaren