Hoppa till huvudinnehåll

Massbalansstandard/Standards and certification schemes related to the mass balance approach

Med massbalansmetoder kan omställningen främjas inom processindustrin. En större medvetenhet och förståelse för massbalanskonceptet när det gäller produktion av kemikalier, material och drivmedel från förnybar och/eller återvunnen råvara behövs därför. Detta uppnås genom att kartlägga och bedöma status för befintliga standarder och certifieringar på området, vilka sedan testades i case-studier.

glödlampa med träd

Att använda massbalansstandarder kan vara ett kostnadseffektivt sätt att successivt kunna övergå till mer grön kemi. Det finns redan etablerade massbalanskoncept i samhället inom exempelvis grön el, biobaserade drivmedel, FSC-märkning av skog, med flera. Att gå direkt från 100% fossil till 100% förnybar/återvunnen råvara i nuvarande produktion av material och kemikalier är av flera anledningar ett orimligt steg att ta, och vi behöver i stället möjliggöra för en stegvis övergång.

Med massbalanskonceptet tar man in, via ett certifierat system, en viss volym förnybar eller återvunnen råvara blandat med fossil råvara. Man säljer sedan samma mängd förnybar eller återvunnen produkt via ett certifierat system. Att arbeta enligt massbalanskoncept är ett sätt att stegvis övergå till förnybar råvara och fördelarna är till exempel att man inte behöver göra omfattande nyinvesteringar eller sänka produktiviteten i existerande produktionsanläggningar för att starta övergången. Omställningen inleds och skyndas på till en mer hållbar produktion av material och kemikalier genom att man kan använda befintliga processer, fabriker och infrastrukturer.

Genom en ökad förståelse för och relevant användning av massbalanskonceptet, förväntas projektet underlätta övergången till material och kemikalier baserade på förnybara eller återvunna råvaror. Därmed möjliggörs för användningen av befintlig infrastruktur och utrustning istället för att bygga separata anläggningar för biobaserad/återvunnen råvara.

Projektets mål är att ge en tydlig bild av befintliga standarder och certifieringar som idag används för massbalansstandard inom kemiindustrin. Denna information ska kommuniceras till viktiga intressenter, som t ex myndigheter, företag, upphandlande organisationer, NGO:s och konsumenter.

Tidsperiod

2019-06-01 – 2020-02-28

Deltagande parter

Chalmers Industriteknik, BASF, Borealis, Hållbar Kemi 2030, IVL, Nouryon och Perstorp

Total budget

496 000 SEK

Ta del av slutrapporten

Kontakta insatsområdesledaren