Hoppa till huvudinnehåll

Kostnads-/nyttoanalys för implementering av digitalisering/RTO-teknik på MEVA Energy

Digitalisering av industrin och implementering av Industry 4.0 förväntas i grunden förändra hur kemiindustrier kommer driftas i framtiden. Även om teknologierna idag är tillgängliga, är implementeringstakten av digitaliseringen långsam.

Digitaliserad industri

Många bolag inom process/kemiindustrin har inte identifierat hur de ska implementera "digitalisering" i sina produktionsanläggningar. Detta projekt syftar till att användas som en fallstudie för att undersöka kostnaden/nyttan av att implementera "digitalisering" till MEVA-processen. Projektet utförs på engelska och har titeln: Cost/Benefit Analysis for implementation of digitalization /RTO technology at MEVA Energy. 

Resultaten från projektet och den metodik som användes för att genomföra förstudien presenteras både inom och utanför Västsvenska Kemi- och Materialklustret, i syfte att uppmuntra fler företag att utveckla sina digitala produktionsprocesser.

Med det här projektet utvecklas en bättre förståelse för hur implementering av digitalisering kan gynna respektive bolag inom Klustret och andra intressenter, exempelvis kraftvärmeföretag i regionen.

Deltagande parter

RISE, MEVA Energy och Siemens

Tidsperiod

2019-10-31 - 2020-03-31

Total budget

190 000 SEK

Ta del av slutrapporten: Climate Smart Process Industry: Cost/Benefit Analysis for implementation of digitalization /RTO technology at MEVA Energy

Kontakta insatsområdesledaren