Hoppa till huvudinnehåll

Konvertering av förgasningsinfrastruktur hos Perstorp till återvunnen råvara och biomassa - en teknoekonomisk kartläggning

Pyrolys och förgasning anpassad till återvunnen råvara och biomassa är två nyckelteknologier för att ställa om fossilbaserade industrier inom Västsvenska Kemi- och Materialklustret. Detta projekt syftade till att övergripande kartlägga tekniska, ekonomiska och råvarumässiga förutsättningar för konvertering av en befintlig förgasningsinfrastruktur hos Perstorp för användning av återvunnen råvara.

Däck

Industrinära studier i vilka kombinationer av råvara, teknik och kostnader som kan utgöra konkreta vägar framåt för förgasningsteknologier är viktiga steg mot realisering av anläggningar. Konvertering av befintlig förgasningsteknik kan innebära möjligheter till kostnadsbesparingar samtidigt som studier av sådan konvertering kan bidra till värdefulla insikter av ovan nämnda slag.

Detta projekt syftade  till att övergripande kartlägga tekniska, ekonomiska och råvarumässiga förutsättningar för konvertering av befintlig förgasningsinfrastruktur hos Perstorp till återvunnen råvara (däckpyrolysolja, pyrolysolja från blandad hårdplastråvara och återvunnen olja) och biomassa (pyrolysolja från sågspån).

Projektet bidrog till kunskap dels om hur valda råvaruströmmar kan pyrolyseras och/eller förgasas och vilken syngaskvalitet som kan uppnås, samt om teknikbehov och tillhörande kostnader för konvertering.

Projektet resulterade i följande:

  • Ökad kunskap om möjligheter och hinder för att komma vidare med verkliga råvaru- och teknikkombinationer rörande pyrolys och förgasning av återvunnen råvara och biomassa med relevans för Västsvenska Kemi- och Materialklustret.
  • Ökad kunskap om möjligheten att överkomma den ekonomiska tröskel som nyinvestering i förgasningsinfrastruktur innebär.
  • Teknikförslag och kostnadsuppskattning för pyrolys och efterföljande konverterad förgasning hos Perstorp av valda råvaruströmmar.
  • Analys och rekommendationer om hur teknikförslaget kan tas vidare för eventuell framtida implementering.

Tidsperiod

2020-10-14 - 2021-04-02

Deltagande parter

RISE ETC, Perstorp, Stena, Scandinavian Enviro Systems, Rejlers och RISE Innventia

Total budget

458 000 SEK

Ta del av slutrapporten: Konvertering av förgasningsinfrastruktur hos Perstorp till återvunnen råvara och biomassa

Kontakta insatsområdesledaren