Hoppa till huvudinnehåll

Katalytisk hydrodeoxygenering av lignin

Kemiföretagen i Stenungsund omsätter i sin produktion stora mängder eten varje år (ca 800 kton). Om etenet helt eller delvis producerats av förnyelsebara råvaror såsom bioetanol skulle produktionen generera så pass stora mängder restprodukter att det är högst angeläget och nödvändigt att utveckla en metodik för omvandling av sådana restprodukter till säljbara produkter.

skog

Detta projekt syftar till att dels förbättra den ekonomiska potentialen i tillverkning av bioeten från socker/etanol genom att studera konvertering av restströmmen hydrolyslignin från sockerprocesser direkt till drivmedel och kemikalier, och dels till att undersöka möjligheten att använda hydrolyslignin och eventuellt även kraftlignin (från konventionella sulfatpappersbruk) som startmaterial för krackning till enkla olefiner (eten, propen etc.). Varken kraft- eller hydrolyslignin används idag till högvärdiga produkter i stor utsträckning, och mängden hydrolyslignin kan i framtiden öka kraftigt om användningen av sockerprocesser växer i industrin samtidigt som denna ligninform är mindre studerad än kraftlignin. Att tydligare studera möjligheter med hydrolyslignin är därför viktigt.

Syftet med projektet är att undersöka vilka uppgraderingslinjer för hydrolyslignin som har studerats i litteraturen, samt att experimentellt utvärdera tre av dessa för framställning av drivmedel, basoljor och kemikalier. Hydrolyslignin som råvara för termisk krackning i Borealis kracker, före samt efter uppgradering kommer också att utvärderas, liksom användandet av samma material för olika drivmedel.

En önskad effekt av projektet var att utvärdera potentiella fortsättningsstudier och ge ett mer välutvecklat underlag för bedömning av den industriella potentialen i att uppgradera hydrolyslignin för att förbättra ekonomin i den så kallade sockerplattformen. Projektet ger även mervärde till resultaten som tas fram i de andra projekten inom Insatsområde Förnybart som rör sockerplattformen.

Tidsperiod

2020-03-13 – 2020-12-31

Deltagande parter

RISE Processum, Chalmers, Borealis, Preem, RISE Chemical Process and Pharmaceutical Development, RISE ETC och RISE Innventia

Total budget

1 110 000 SEK

Ta del av slutrapporten: Katalytisk hydrodeoxygenering av lignin

Kontakta insatsområdesledaren