Hoppa till huvudinnehåll

Katalytisk hydrering av CO2 för kolväte-produktion via metanol

Detta projekt fokuserar på Carbon Capture and Utilisation (CCU). Syftet med projektet är att experimentellt undersöka CO2 hydrering för att producera kolväten som kan användas i kemisk industri. Detta görs via metanolproduktion, som en intermediär.

Moln med Co2 skrivet

Vi undersöker specifikt nya katalysatorer för delen metanol till kolväten med målet att öka selektiviteten till önskade kolväten och minska katalysatordeaktiveringen under förhållande som är gynnsamma för metanolsyntes. 

En tandemkatalysator, där den ena delen producerar metanol och den andra delen kolväten, används. Fördelen med detta koncept är att man kontinuerligt tar bort metanol, vilket resulterar i att mer metanol kan produceras då jämvikten inte uppnås. Men en utmaning är att vid låga temperaturer som är bra för metanolsyntes, deaktiverar katalysatorn för kolväteproduktion lätt, på grund av koksning.

När projektet är genomfört kommer vi att ha tillverkat flera olika katalysatorer, karakteriserat dem noggrant med en rad metoder och mätt deras aktivitet, selektivitet och stabilitet i en kontinuerlig högtrycksreaktor för CO2 hydrering till kolväten. Detta är ett grundvetenskapligt projekt som syftar till att öka förståelsen för hur katalysatorn sammansättning kan påverka aktivitet och selektivitet.

Projektets mål

Målet med detta projekt är att studera CO2 hydrering till kolväte, via metanol som intermediär. Mer specifikt är målet att vidareutveckla katalysatorn för steget metanol till kolväte för att öka selektivitet och stabilitet under förhållande som är gynnsamma för metanolsyntes. När projektet är genomfört har vi tillverkat flera olika katalysatorer, karakteriserat dem noggrant med en rad metoder och mätt deras aktivitet, selektivitet och stabilitet i en kontinuerlig högtrycksreaktor för CO2 hydrering till kolväten. 

Målsättningen är att resultaten från detta projekt ska sammanfattas i en artikel och publiceras i en vetenskaplig tidskrift.

Deltagande parter 

Chalmers, Perstorp, Siemens Energy

Tidsperiod

2023-06-01 – 2024-09-30 

Total budget

615 000 SEK

Kontakta insatsområdesledaren