Hoppa till huvudinnehåll

Inspektion med drönarburna sensorer

Projektet är en förstudie kring hur drönarburna sensorer kan användas för inspektion av processindustrier.

Drönare

Underhåll av infrastrukturen i till exempel rör och skorstenar är oerhört viktigt för säker och kontrollerad styrning av industriella processer. Tidigare arbeten med drönare för inspektion som nått kommersiell status har handlat om manuella mätningar, men för att nå teknikens fulla potential måste automatisering av mätningarna ske. Det har tidigare inte publicerats undersökningar kring vilka tillämpningar där det lönar sig att utveckla automatiserad drönarteknik för inspektion. I detta projekt tas ett antal användningsfall fram där drönarmonterade sensorer kan användas för att förbättra inspektionen av infrastrukturen för att ta fram underlag för underhållsarbetet.

Syftet med projektet är att lägga grunden för ett demonstrationsprojekt som kan visa teknik och metod för hur drönarmonterade sensorer kan användas som stöd för förebyggande underhåll inom processindustrin.

Målet med projektet är att ta fram en beskrivning av lämpliga användningsfall, deras kommersiella potential, miljö- och klimatnytta samt en plan för att ta fram en demo som kan genomföras senast 2022-12-31.

Tidsperiod

2020-06-01 – 2020-10-31

Deltagande parter

RISE, Cleanpipe, HEM Halmstad Energi och Miljö, Inovyn, Mainbase, Renova, SparvEmbedded och  Sustainability circle

Total budget

174 000 SEK

Ta del av slutrapporten: Inspektion med drönarburna sensorer

Kontakta insatsområdesledaren