Hoppa till huvudinnehåll

Industriell anpassning av ligninvärdekedjor

Projektet syftar till att definiera optimala förhållanden i labbskala för hydrobehandlingsprocesser för slurry för direkt uppgradering av hydrolyslignin till kolväteblandningar som kan integreras i ett konventionellt oljeraffinaderi. Resultatet blir viktig input för ytterligare uppskalning till pilotanläggningsskala som en del av ett potentiellt framtida större projekt.

Trä

Arbetet omfattar karakterisering av hur processprodukter bäst fraktioneras till olika användbara intermediärer i/från ett raffinaderi, såsom biobaserad nafta, utgångsmaterial för bränsleproduktion som kan ersätta fossila råvaror och tyngre utgångsmaterial för produktion av förnybara basoljekomponenter. 

Deltagande parter

Chalmers, RISE AB, Borealis, Perstorp, VTT, Preem

Tidsperiod

2021-09-10 – 2022-03-11

Slutrapport: Industriell anpassning av ligninvärdekedjor

Kontakta insatsområdesledaren