Hoppa till huvudinnehåll

Grönare bioeten via elektrifiering

Projektet syftar till att utvärdera huruvida de kommersiellt tillgängliga processalternativen för produktion av eten från bioetanol kan anpassas för en högre grad av elektrifiering. Detta är en viktig del för att ytterligare minska klimatpåverkan av bioetentillverkningen och därmed framtidssäkra processen.

Elledningar i skymning

Baserat på den avslutade screeningstudien Bioeten, som också genomfördes inom Klimatledande Processindustri, av kommersiellt tillgängliga tekniker för biobaserad produktion av eten från etanol (E2E) i Stenungsund, ska nu en vidareutveckling med ökad elektrifieringsgrad undersökas för två detaljstuderade processalternativ. Påverkan på processens energiprestanda, processekonomi såväl som en grov uppskattning av minskat klimatavtryck genom ökad elektrifiering kommer göras. Resultaten kommer att bli underlag i en planerad förprojektering för bioetenproduktion i Stenungsund. 

Processindustrin står inför stora utmaningar för att minska växthusgassläppen och en ökad elektrifiering av processerna för att ersätta fossila energikällor är ett av huvudspåren för att nå målen.

Det här projektet syftar till att utvärdera huruvida de kommersiellt tillgängliga processalternativen för produktion av eten från bioetanol kan anpassas för en högre grad av elektrifiering. Detta för att ytterligare minska klimatpåverkan av bioetentillverkningen och därmed framtidssäkra processen. Målet med denna studie är att i samarbete med leverantörerna kartlägga och identifiera möjligheter och tekniska lösningar för en ökad elektrifieringsgrad, uppskatta dessa lösningars påverkan på processens energibalans och processekonomi samt slutligen att ungefärligt bedöma lösningarnas påverkan på processrelaterade växthusgasutsläpp. 

Deltagande parter

Chalmers Industriteknik, Adesso Biocomponents och Inovyn

Tidsperiod

 2021-10-18 – 2021-12-31 

Total budget

68 000 SEK

Slutrapport: Grönare bioeten via elektrifiering

Kontakta insatsområdesledaren