Hoppa till huvudinnehåll

Från rejekt till återvinning – en förstudie

Enligt Plastkartläggningen (2020) går endast 10% av den plast som finns till materialåtervinning. Med rätt förutsättningar finns alltså möjligheten till avsevärd förbättring. Ett nytt projekt ska utforska och förbättra sorteringen och tvätten av plastavfall från fyra företag: Essity, Fortum, Svensk Plaståtervinning och Renova.

Plastavfall

För att öka förutsättningarna krävs identifiering av potentiella materialströmmar, där volymen är tillräckligt stor för att materialåtervinning ska vara hållbar ur ett ekonomiskt perspektiv. Idag saknas möjligheten att utvärdera dessa strömmar. Identifiering av vad strömmarna består av, samt möjligheten att utforska hur dessa strömmar kan förbättras genom ytterligare sortering och tvätt i pilotskala eller större, behöver också undersökas närmare. Det är något som saknas i Sverige idag.

Genom att utveckla en toppmodern pilotanläggning för sortering och tvätt öppnas möjligheten upp för att snabba på framtida utveckling för både mekanisk och kemisk återvinning och öka materialåtervinningsgraden från dagens 10%.  

— Den nuvarande situationen där endast 10% av all plast som säljs återvinns som material är ohållbar och därför har detta projekt initierats för att tackla utmaningen. Enligt flertalet studier finns det en betydande potential för förbättring, men för att nå dit krävs samarbete och utvärdering av nya materialströmmar som kan återvinnas, säger Johan Landberg, projektledare på RISE.

Projektets främsta syfte är att utforska och förbättra sorteringen och tvätten av plastavfall från fyra företag: Essity, Fortum, Svensk Plaståtervinning och Renova. Målet är att gå från en materialström som går till förbränning till att bli en värdefull resurs redo för materialåtervinning. 

Tidsperiod 2023-11-01 – 2024-09-31

Projektdeltagare Essity AB, Renova AB, Fortum AB, Polyfuels AB, Svensk Plaståtervinning

Total budget 622 600 SEK 

Kontakta insatsområdesledaren