Hoppa till huvudinnehåll

Fortsättningsstudie regional överskottsvärme

Projektet avser att göra en kvalitetsgranskning av tillgången på värme på Borealis och Perstorp i Stenungsund.

Industri

Målet är att få fram en aktuell restvärmepotential baserad på den senaste årens utveckling. Projektet fokuserar på följande delar:

  • Tillgänglighet (volymer och temperaturnivåer) av överskottsvärme i Stenungsund, en genomgång av läget och prognos framåt.
  • Slutsatser från det pågående arbetet med ”Gemensamt energisystem i kemiklustret i Stenungsund”.
  • Regional bedömning av behov av värme.

Projektet är en fördjupning av ”Västsvensk samverkan kring industriell överskottsvärme” och innebär en möjlighet att belysa olika nyckelparametrars inverkan på kalkylerna.

Målsättningen är att identifiera restvärmepotentialen för Borealis och Perstorp i ljuset av den senaste utvecklingen inom respektive industri. Detta är en grund för att kunna se energisystemet i ett helhetsperspektiv och kunna fortsätta med analyser av industriell symbios och olika möjliga projekt.

Tidsperiod

Mars 2019 – Juni 2019

Deltagande parter

Chalmers Industriteknik, Chalmers, Borealis och Göteborg Energi

Total budget

250 000 SEK

Ta del av slutrapporten: Regional överskottsvärme Fortsättningsstudie

Kontakta insatsområdesledaren