Hoppa till huvudinnehåll

Förstudie möjliga målmolekyler från sockerplattformen

Denna förstudie innebar starten för projekt som ska leda till identifiering av valda industriellt relevanta målmolekyler som kan framställas direkt från sockerplattformen, alltså från valda sockerströmmar från främst vedråvara och/eller ev annan relevant lignocellulosa.

Skog

Förstudiens uppgift var att generera en roadmap för produktion av prioriterade målmolekyler från relevanta kolhydratströmmar inom främst kategorin specialkemikalier, det vill säga kemikalier som tillverkas i volymer om maximalt ett par hundra tusen ton eller lägre.

Förstudien innefattade vidare inte kemikalier framställda via bioprocesser (fermentation) eller de enklare målmolekyler som studerades i Skogskemiprojektet, som till exempel enkla olefiner (eten, propen), metanol och syntesgas, vilka studeras vidare inom andra delar av Insatsområde Förnybart.  

Tidsperiod

Maj/juni 2019 - december 2019

Deltagande parter

RISE, Chalmers Industriteknik, Chalmers, Högskolan i Borås, IVL, Perstorp och Södra.

Total budget

514 000 SEK

Ta del av slutrapporten: Klimatledande Processindustri, Insatsområde Förnybart: Projekt 4.2.1 Förstudie Möjliga Målmolekyler från Sockerplattformen

Kontakta insatsområdesledaren