Hoppa till huvudinnehåll

Förgasning av cirkulära råvaror i kemiindustrin – Verifierande experiment i pilotskala

Projektet bidrar till kemiindustrins omställning genom att utföra förgasningsexperiment i pilotskala för återvunna råvaror som är av intresse för Perstorps anläggning i Stenungsund. Förgasning anpassad till återvunnen råvara är en viktig del för att ställa om industrier inom Västsvenska Kemi- och Materialklustret från användning av jungfrulig fossil råvara. 

Himmel

Förgasningsexperiment i pilotskala (200 kW) genomförs i projektet med syfte att utvärdera däckpyrolysolja (Scandinavian Enviro Systems) och återvunnen smörjolja (Stena Recycling) som råvaror i en förgasningsprocess. Dessa oljor finns redan i tillräckliga mängder för snabb leverans till projektet. 

Projektet förväntas resultera i dels ökad kunskap om utbyten av önskvärda komponenter och föroreningar i syngas producerad via syrgasblåst medströmsförgasning av däckpyrolysolja och återvunnen smörjolja, samt även resultera i praktisk erfarenhet från pilotförsök, vilket leder till tillämpat kunnande för denna typ av råvaror. Projektkonsortiet består av representanter från Perstorp, Stena, Scandinavian Enviro Systems, Rejlers och RISE ETC. 

Projektet kan generera preliminära resultat från däckpyrolysolja (Scandinavian Enviro Systems) och/eller återvunnen smörjolja (Stena Recycling) som Perstorp kan använda i vidare diskussioner med leverantörer av förgasare och gasreningsutrustning.

Deltagande parter 

RISE ETC, Piteå, Perstorp, Stena, Scandinavian Enviro Systems och Rejlers.

Tidsperiod 

2021-09-01 - 2022-02-01

Total budget

580 000 SEK

Ta del av slutrapporten: Förgasning av cirkulära råvaror i kemiindustrin – Verifierande experiment i pilotskala

Kontakta insatsområdesledaren