Hoppa till huvudinnehåll

Flexibel vätgasproduktion

Det ökande behovet av vätgasproduktion förväntas leda till att elbehovet ökar markant samtidigt som vätgasen ses som en flexibilitetspotential i energisystemet. Projektet Flexibel vätgasproduktion avser undersöka vilka möjligheter och hinder som finns för en vätgasproducent, till exempel en industri eller annan, att bidra med flexibilitet genom en framtida elektrolysörsanläggning och vad som behövs för att detta ska bli genomförbart. 

Illustration av elektrolys

Copyright, RISE

Fokus ligger på att översiktligt titta på tekniska samt regulatoriska aspekter då projektet har en begränsad budget. Projektet avser att genomföra en kortare litteraturstudie kring ämnet samt genomföra intervjuer med deltagande parter.

Projektets mål är att utreda:

  • Vilka tekniska möjligheter det finns för att köra en elektrolysörsanläggning flexibelt
  • Vilka krav som ställs på anläggningen för att det ska vara möjligt
  • Vilken roll biprodukterna spelar för att det ska vara möjligt
  • Vilka tekniska hinder som behöver undanröjas för att det ska vara möjligt
  • Vilka begränsningar som finns kopplat till elhandelsavtal samt balansansvar

I det tidigare projektet Vätgas på Västkusten, som genomfördes 2021, har det framtida behovet av vätgas för västsvensk industri samt kraft- och värmesektorn kartlagts. I det projektet framkom att det finns stort intresse att samarbeta kring vätgas och dess roll i regionen. Flera frågeställningar kan dock inte vänta på att en samarbetsplattform formeras, därför kan detta projekt bidra att inte tappa värdefull tid i utvecklingen av vätgasens roll i energisystemet i Västra Götalandsregionen.

RISE är projektledare och samarbetar med Chalmers i projektet för att dra nytta av den kunskap respektive utförare redan har byggt upp och få synergier med redan befintliga projekt.

Deltagande parter

RISE, Chalmers, Göteborg Energi, Linde Gas, Preem, St1 och Vattenfall

Tidsperiod

2022-02-10 – 2022-06-31

Total budget

180 000 SEK

Slutrapport: Flexibel vätgasproduktion

Kontakta insatsområdesledaren