Hoppa till huvudinnehåll

Finansieringsmöjligheter för större infrastrukturprojekt för klimatomställning i Västsverige

Inom processindustrins klimatomställning behövs fler projekt som innehåller samarbeten mellan många parter. I detta projekt undersöks hur processindustrin i Västsverige kan få finansiering för större infrastrukturprojekt för klimatomställning, till exempel genom EU:s innovationsfond.

Vy över Älvsborgsbron

Syftet med projektet är att bidra långsiktigt till att åstadkomma nettonoll-utsläpp i Västsverige genom att öka kunskapen kring möjligheter till offentlig finansiering för bland annat infrastruktur för infångning, transport och lagring av koldioxid. 

Genom att öka kunskapen kring finansieringsmöjligheter och samverkan mellan befintliga projekt och mellan ett stort antal olika aktörer, är målet att underlätta för flera västsvenska industrier att söka och erhålla offentlig finansiering, exempelvis för infrastruktur för infångning och transport av koldioxid till en stor hamn, för användning eller slutförvaring. Delar av projektets resultat förväntas bli generiska, såsom förslag till strategier för att få ta del av de offentliga pengar som finns, och därmed även på ett värdefullt sätt kunna tillämpas inom andra projekt och satsningar där finansiering till större investeringar krävs och där investeringen i sig gagnar flera industrier och offentliga aktörer.

Tidsperiod

2020-08-15 – 2021-02-15

Deltagande parter

Chalmers Industriteknik, Chalmers, RISE samt industriparter

Total budget

235 000 SEK

Ta del av slutrapporten: Finansiering för större infrastrukturprojekt för klimatomställning i Västsverige 

Kontakta insatsområdesledaren