Hoppa till huvudinnehåll

European presence for Klimatledande Processindustri through Processes4Planet

Genom projektet ”European presence for Klimatledande Processindustri through Processes4Planet” kopplar Klimatledande Processindustri och Västsvenska Kemi- och Materialklustret upp sig mot det omfattande Europeiska nätverket A.SPIRE och dess program Processes4Planet. Ambitionen är att stärka kunskapsöverföringen mellan nätverken och utveckla möjligheten för medlemmar inom Västsvenska Kemi- och Materialklustret att stärka sina internationella kontakter och att söka europeisk finansiering.

EU Flagga

A.SPIRE representerar för närvarande mer än 180 intressenter inom industri och forskning från mer än 20 europeiska länder med koppling till processrelaterade industrisektorer såsom kemi, petroleum, massa och papper, cement, stål, metall och vattenhantering. Programmet Processes4Planet är en integrerad del av EUs forsknings- och innovationsprogram Horizon Europe, och verkar för den Europeiska processindustrins omställning. Programmet är bl.a. rådgivande mot EU-kommissionen och genomför egna utlysningar som del av utlysningsprogrammet inom Horizon Europe.

Projektet drivs av RISE och kommer innebära löpande kunskapsutbyte mellan A.SPIRE och Västsvenska Kemi- och Materialklustret, och möjliggöra att medlemmar inom Västsvenska Kemi- och Materialklustret kan hålla sig uppdaterade på utvecklingar inom europeisk processindustri och om nya relevanta utlysningar. Dessutom ges möjlighet för medlemmar att göra sina röster hörda på Europeisk nivå genom A.SPIRE-nätverket. Projektet förväntas, i tillägg till kunskapsutbyte, även bidra till att viktiga samverkansfrågor inom Västsvenska Kemi- och Materialklustret har möjlighet att attrahera europeisk finansiering.

Deltagande parter

RISE och ledningen för Klimatledande Processindustri, till förmån för medlemmar inom Västsvenska Kemi- och Materialklustret

Tidsperiod

2023-05-31 – 2025-12-31

Total budget

1 050 000 SEK

Kontakta insatsområdesledaren