Hoppa till huvudinnehåll

Elektrokemisk reduktion av CO2 till kemikalier

Projektet syftar till att identifiera möjliga tekniker för en långsiktig övergång till hållbar produktion av kemikalier från koldioxid genom elektrolys. Projektet är inriktat mot direktreduktion av CO2 via elektrolys (CO2R), dvs i tillämpningar där elektrolys används för syntes av olika kemikalier direkt från CO2 och vatten, istället för att producera vätgas via elektrolys i kombination med efterföljande termokatalytisk syntes.

Elektrolys

En state-of-the-art-analys av kommersiella och forskningsaktiviteter kommer att genomföras (med avseende på TRL-nivå, ekonomisk potential, antal aktiva aktörer mm) för de målmolekyler som kan vara relevanta. För de mest lovande processalternativen för västsvensk kemiindustri kommer en analys genomföras för att bedöma integrationsalternativ och tekno-ekonomisk potential för placering i Stenungsund.

Det övergripande målet är att bedöma teknikens potential för elektrokemisk tillverkning av kemikalier som ett framtida elektrifierings-/CCU-alternativ inom den västsvenska kemiindustrin.

Deltagande parter

Chalmers Industriteknik, Chalmers, Invoyn, Perstorp och Vattenfall.

Tidsperiod

2023-08-01–2024-02-29

Total budget

460 000 SEK

Kontakta insatsområdesledaren