Hoppa till huvudinnehåll

Demonstrationsmöjligheter GoBiGas 1

GoBiGas 1 byggdes för att bidra till den transformativa omställningen av transportsektorn genom att som första anläggning i världen demonstrera teknik för storskalig produktion av avancerade biodrivmedel (biogas) via förgasning. I projektet undersöks hur anläggningen kan fortsätta användas.

Gobigas

GoBiGas 1 var i drift fram till 2018 till dess att de uppsatta målen för demonstrationen hade uppnåtts, varefter ekonomiska förutsättningar för kommersiell drift inte infann sig och anläggningen lades ner. I det här projektet undersöks hur GoBiGas-anläggningen kan fortsätta användas som en anläggning för kemisk återvinning av plast.

Syftet med det här projektet är att identifiera olika industriers behov, aspekter och önskemål kopplat till vad som är möjligt att få ut från befintlig demonstrationsanläggning, kombinerat med mindre ombyggnader för att göra om anläggningen till ett Returraffinaderi.

Utifrån dessa aspekter gjordes en genomlysning av anläggningen och olika kombinationer av industrisamarbeten identifieras som kan leda en fortsatt drift av GoBiGas 1.

Målet med projektet är att ta fram ett förslag som visade vilka möjligheter som GoBiGas-anläggningen kan bidra med utifrån industriparternas önskemål för ombyggnation till ett Returraffinaderi.

Även demonstrationsmål i relation till framväxten av en Klimatledande Processindustri, finansiell plan och affärsplan ingick.

Tidsperiod

2020-03-15 – 2020-10-31

Deltagande parter

Chalmers, Air Liquide, BASF, Borealis, Fortum Waste Solutions, Göteborg Energi, Inovyn Sverige, Neste, Nordion Energi, Perstorp, RISE, Stena Metall, ST 1 och Vattenfall.

Total budget

684 000 SEK

Ta del av slutrapporten: Demonstrationsmöjligheter GoBiGas 1

Kontakta insatsområdesledaren