Hoppa till huvudinnehåll

Cirkulära flöden av plast och textil i sjukvården

Sjukvårdssektorn är en stor konsument av engångsprodukter i plast, en högkvalitativ ström som idag endast går till energiåtervinning. En möjlig anledning till att man inte har tittat på dessa flöden är att en av engångsplasten används för dosering av läkemedel eller i kroppsnära applikationer och blir då ett riskavfall, men man missar då en betydande del som inte är riskavfall och som skulle kunna gå att återvinnas. Exakt hur stor denna del är, är idag inte känt och beror delvis på vilken återvinningsteknik som används.  

Sjukhusavfall

För att tillgängliggöra riskfri plast krävs det att man sorterar ut plasten redan på avdelningarna på sjukhusen, detta är möjligt eftersom personalen är bra på att sortera efter risknivå. Projektet syftar till att identifiera affärsmodeller och produktdesigner med potential att främja separat insamling och återvinning av plast och textil från sjukvårdssektorn. I detta projekt tittar vi på praktisk insamling och återvinningsförsök av polypropen (PP) för mekanisk återvinning eftersom mekanisk återvinning är tillgänglig i industriell produktionsskala.  

Insamlingsförsök sker på ett antal utvalda avdelningar på ett sjukhus inom Region Skåne, där PP produkter samlas in. Genom att göra större insamlingsförsök kommer projektet att kunna utvärdera verkliga volymer av riskfri plast samt verklig kvalitetsutvärdering av den insamlade och återvunna plasten, samt samla in information om faktiska kostnader för den separata hanteringen av plast som går till återvinning. Detta ger bra information till affärsmodellerna som vi vill utveckla inom projektet. Dessutom blir det en möjlighet för sjukhusen att utvärdera hur sorteringen påverkar övrigt arbete och arbeta fram praktiska lösningar för separat insamling om man väljer att fortsätta med detta. 

Förutom insamlingsförsök kommer ett återvinningsförsök av den insamlade plasten att göras med tillhörande förtvätt. Den återvunna plasten kommer att utvärderas för att se vilka produkter den kan användas till och om möjligt kommer en prototyp att tillverkas. Utvärderingen av plastkvaliteten från återvinningsförsöket kommer att ligga till grund för designförslag för bättre återvinning av testade plastprodukter och även inköpsguider. 

Projektets främsta fokus är att utvärdera mekanisk återvinning men även andra återvinningsmetoder som levererar en högvärdig produkt såsom kemisk och termokemisk återvinning kommer att beaktas och användas som referensfall.

Mål 

  • Praktisk insamling och sortering av plast i sjukhusmiljö.

  • Utvärdering av den återvunna plasten, med identifikation av relevanta produkter som den kan användas till. 

  • Erfarenhetsbaserat förslag på utformning av värdekedja för insamling och återvinning av sjukvårdsplast inklusive logistikkedja. 

  • Förslag på designförändringar för förbättrad återvinning av produkter, framtagna i samråd med hela värdekedjan för att möjliggöra implementation. 

  • Förslag på affärsmodeller som stödjer ökad cirkularitet av plast och textil inom sjukvårdssektorn, framtagna i samråd med hela värdekedjan för att möjliggöra implementation. 

Tidsperiod

2024-05-01 – 2025-10-31 

Deltagande parter

RISE, Region Skåne, Regionservice, Reelab, BD, Borealis, Hammarplast Medical, Mölnlycke Healthcare, Regionutveckling Skåne, Rondoplast, Västra Götalandsregionen

Total budget

1 591 000 SEK

Kontakta insatsområdesledaren

Hedvig Pollak

Hedvig Pollak

Lindholmen Science Park
Insatsområdesledare Nya produkter och tjänster och medlemsansvarig