Hoppa till huvudinnehåll

Biogas och högvärdiga insatsråvaror från jordbruksrestströmmar i Västra Götalandsregionen

Projektet syftar till att stärka förutsättningarna till utökad produktion av biogas och högvärdiga insatsråvaror till västkustens processindustrier genom större utnyttjande av jordbruksrestströmmar i Västra Götalandsregionen.

Biogasanläggning

Pågående arbete inom RISE visar att rötning av sådana jordbruksrestströmmar tillsammans med dagens produktion potentiellt kan 4-dubbla regionens biogasproduktion, från dagens ca 300 GWh/år till 1200 GWh/år genom att etablera ett antal anläggningar i Västra Götalandsregionen. 

Vidare kan användning av jordbruksrestströmmar också ge möjlighet att producera mer högvärdiga produktströmmar såsom fettsyror, med potential att användas som insatsråvara i bland annat kemiindustri. 

Utöver detta uppstår rena biogena koldioxidflöden vid uppgradering av biogas som till exempel kan vara en potentiell framtida råvara i elektrokemiska processer för produktion av ytterligare insatsråvaror. Detta kan ske vid varje enskild biogasanläggning, men om det byggs upp ett rågasnät mellan flera biogasanläggningar kan en uppgraderingsanläggning serva flera biogasanläggningar. Därmed kan kostnadseffektiviteten och nyttan av en biogasplattform (dvs. den tekniska infrastrukturen och kringsystem) från jordbruksrestströmmar stärkas ytterligare och bidra till att avhjälpa både de stora behov av biogas som finns på västkusten likväl som behov av biobaserade specialinsatsråvaror.

Mål
Målet med projektet är att visa att biogas:

  • producerad i VGR med biomassor från jordbruket som inte är i konflikt med ILUC enligt Olsson m.fl. (2023) kan ersätta fossil naturgas med ca 1,2 TWh/år utan att påtagligt minska jordbrukets produktion av livsmedelsråvara.
  • producerad i Skåne och Halland med samma upplägg som för VGR men med skattning av tillgång på gödsel enligt Broberg m. fl. (2022) tillsammans kan ersätta fossil naturgas med ca 1,5 TWh/år.

Målet är även att beskriva storleken på stöd för att uppnå en kostnad på metan från biogas ifrån VGR-jordbrukets biomassor hos kund motsvarande 30 %, 50% och 100 % högre än för fossil naturgas i Västsvenska Naturgasnätet utgående från ett pris på den nordvästeuropeiska naturgasmarknaden den 8 april på EUR27,91 per MWh (Energimyndigheten, v15 2024) som sedan justeras till kundpris på svenska marknaden.

Deltagande parter
RISE, Air Liquide, Brålanda Biogas, Energigas Sverige, Göteborg Energi, Ineos/Inovyn, Innovatum/Biogas Väst, LRF, Nordion Energi, Perstorp, Preem, Skaraborgs kommunalförbund, Stenungsunds kommun och St1

Tidsperiod
2024-05-30 – 2025-02-28

Total budget
1 122 200 SEK

Kontakta insatsområdesledaren

Magnus Andersson

Magnus Andersson

RISE
Processledare Klimatledande Processindustri och Insatsområdesledare Förnybart