Hoppa till huvudinnehåll

Återvinning av rejektströmmar från textil- och kartongåtervinning testas praktiskt

Projektet ”Återvinning av rejektströmmar från textilsortering och kartongåtervinning via termisk omvandling” har pågått i två delar från december 2020 till maj 2022. Första delen av projektet samfinansierades även med medel från Svenska Stiftelsen för Textilforskning. Målet har varit att undersöka potentialen att kemiskt återvinna dessa materialblandningar genom test i en ångatmosfär. Martin Seemann, projektledare från Chalmers, berättar mer om projektet och vad det kom fram till!

slängda kläder

Vad har projektet resulterat i och uppnåddes målen ni hade?

- Övergripande visar projektens resultat vägen för hur strömmar av blandmaterial kan kemiskt återvinnas och hur det bidrar till cirkularitet i samhället. I detta projekt tittade vi på strömmar från textil- och kartongåtervinning som innehåller en hel del plast. Genom termokemisk omvandling skapar dessa material värdefulla kemiska byggstenar. Byggstenar som kan användas som bas till nya material av högsta kvalitet. De blandmaterial vi tittade på är vanliga i högvärdiga produkter där funktionalitet är i fokus och som styr materialval och kombinationen av material. Strömmarna vi testade kommer från textilier eller flerskiktsförpackningar där rester från sortering och återvinning av dessa vanligtvis hamnar utanför återvinningscykeln idag. Målet var att genom experiment visa att det är möjligt och vilka kemiska byggstenar som kan skapas. Projektet lyckades kartlägga vad de här materialblandningarna kan användas till, och det ger också indikationer på vad som krävs för att de ska bli en del av en cirkulär framtid och bidra till en cirkulär råmaterialförsörjning, säger Martin Seemann, Docent vid avdelning för energiteknik på Chalmers.

Fick ni fram några oväntade resultat?

- Till exempel verkar det inte vara så viktigt med mer sortering tidigt i återvinningsprocessen, eftersom separationen av produkterna efter termokemiskt återvinning är väldigt effektiv och krävs oavsett. Det är också avgörande att aktörer inom kemiindustrin är beredda att ta sig an hela produktspektrat från termokemiskt återvinning av dessa fraktioner för att uppnå nära 100% cirkularitet, fortsätter Martin.

Vad ska ni göra med resultaten och vad är nästa steg?

- Resultaten kommer analyseras vidare för att stärka kunskapsbasen som krävs för utvecklingen av en tekniskt robust process. Samtidigt diskuterar vi potentiella, kommande konstellationer och värdekedjor som kan bidra att ta nästa steg mot en kommersialisering av tekniken.

Ta del av slutrapporten

Kontakta insatsområdesledaren