Hoppa till huvudinnehåll

AgRawGas

Västsverige har en stor jordbrukssektor med bi-produktion av jordbruksrester som skal och halm som idag har en låg nyttjandegrad. Detta är Sveriges första projekt som tar befintlig teknik i riktning mot kommersiell produktion av biosyngas baserat på jordbruksrester. Målet är att möjliggöra en ökad produktion av förnybar gas genom att använda ny, oprövad råvara.

Havre

Att lyckas ställa om industrin, bort från beroendet av fossila bränslen är en av de svåraste utmaningarna för att nå klimatmålen. Meva Energy har utvecklat en teknik som kan ersätta fossil gas inom industri genom produktion av biosyngas genom förgasning av biomassa. Tekniken har hittills endast realiserats med användning av träbaserad biomassa som bränsle. Det finns dock ett stort miljömässigt och kommersiellt intresse av att använda andra typer av biomassor än skogsbaserade sådana. Den korta rotationstiden för jordbruksbränslen är särskilt intressant från ett klimatperspektiv. 

Projektet syftar till att utvärdera användning av jordbruksbaserad biomassa som bränsle i en förgasningsprocess samt att undersöka praktiska förutsättningar för kommersiell användning av bränslegas i det västsvenska kemi- och materialklustret. Projektet förväntas bekräfta funktionell användning av havreskalsrester och utmynna i TRL på 8-9 för sådant bränsle.

Syften och mål

  • Utvärdera användning av havreskalsrester som råvara vid produktion av förnybar biosyngas med mätning av gaskvalitet, utvärdering av processparametrar och mätning av biokolskvalitet
  • Utvärdera logistikkedjor, bränsleberedning och materialflöden vid användning av havreskalsrester som bränsle.
  • Utvärdera biokolskvalitet, baserad på havreskalsrest (till skillnad från konventionellt biokol från träråvara), och bedöma hur denna kan användas på bästa sätt i Västsverige.

Deltagande parter
Meva Energy AB, Essity, Perstorp, RISE och Scandbio

Tidsperiod
2024-06-15 – 2025-10-31

Total budget
1 091 000 SEK

Kontakta insatsområdesledaren

Magnus Andersson

Magnus Andersson

RISE
Processledare Klimatledande Processindustri och Insatsområdesledare Förnybart