Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Plastavfall

Martin Seemann: ”Jag ska vara med när storskalig plaståtervinning finns på plats!”

2022-12-14
Jag träffar Martin Seemann assisterande professor och forskare på Chalmers för att prata om hans arbete för en hållbar framtid för plastavfall. Under skrivbordet står två par löparskor parkerade och...
protes

Ny värdekedja för biobaserad PVC!

2022-10-26
Nya värdekedjor är viktigt, väldigt viktigt, för att kunna ställa om till en klimatsmart industri. Genom Klimatledande Processindustris arbete möjliggör vi att aktörer kan hitta varandra och skapa nya...
Rör

Stort behov av vätgas på Västkusten

2022-10-25
Vätgas används idag inom en rad industrier på Västkusten och produceras från fossil råvara. Även i framtiden kommer vätgasen behövas i den västsvenska industrin och omställningen av produktionen...
Stenungsund

Vad händer om vattnet tar slut?

2022-09-13
I Stenungsund där flertalet stora kemiindustrier håller till, är vattentillgången inte längre tillräcklig för att täcka både samhället och industriernas behov. I ett projekt finansierat av...
Sevilla

Hållbarhetsarbete delas vid världskonferens

2022-08-18
Hanna Paradis medverkar som talare på den årliga globala mötesplatsen för innovationsaktörer, IASP. Fokus blir insikter kring hur Västsvenska Kemi- och Materialklustret, bestående av ett 50-tal stora...
Stenungsund

Fortsatt finansiering säkrad för en västsvensk fossiloberoende och konkurrenskraftig processindustri

2022-06-17
Klimatfrågan är avgörande och de relaterade samhällsutmaningarna många för processindustrin, som stod för en tredjedel av de koldioxidutsläppen i Västra Götlandsregionen år 2019. Nu är det klart att...
slängda kläder

Återvinning av rejektströmmar från textil- och kartongåtervinning testas praktiskt

2022-06-14
Projektet ”Återvinning av rejektströmmar från textilsortering och kartongåtervinning via termisk omvandling” har pågått i två delar från december 2020 till maj 2022. Första delen av projektet...
Elledningar i solnedgång

Elbaserad processuppvärmning som ersätter naturgas kan minska energirelaterade utsläpp för bioetenproduktion

2022-05-10
Projektet Grönare bioeten via elektrifiering är snart genomfört. Stefan Heyne, på Chalmers Industriteknik och projektledare i projektet berättar mer om vad projektgruppen kommit fram till och vad...
Himmel

Projektresultat visar att cirkulära råvaror kan användas till syngasproduktion inom kemiindustrin

2022-05-06
I projektet ”Förgasning av cirkulära råvaror i kemiindustrin – Verifierande experiment i pilotskala” utfördes förgasningsexperiment i pilotskala av återvunna råvaror. Förgasning anpassad till...
Årsberättelse 2021

Årsberättelse 2021 Västsvenska Kemi- och Materialklustret

2022-04-21
Är du nyfiken på vilka projekt som startades och avslutades, vilka event vi hade och vad vi uppnådde under 2021?
Vete

Hej, hej, hallå, Anette Larsson på FibRe!

2022-04-01
Kompetenscentret FibRe är avser att ta fram kunskap som kan ersätta fossilbaserade termoplastiska material med lignocellulosamaterial som har modifierats minimalt. Vi hörde med föreståndaren och...
Steamcracker at BASF's Ludwigshafen site

Intervju med René Backes, BASF om medlemskapet i Klustret

2022-03-31
För BASF ligger Norden ligger i framkant när det kommer till hållbar utveckling och Västsvenska Kemi- och Materialklustret är starkt involverat i utvecklingen av den svenska industrins övergång till...
Grön industri

Pressmeddelande: BASF ny medlem i Västsvenska Kemi- och Materialklustret

2022-03-24
BASF är ny medlem i Västsvenska Kemi- och Materialklustret, som arbetar för en fossilfri region och tillväxt i Västra Götalandsregionen.
skog

Slutrapport om Katalytisk hydrodeoxygenering av lignin klar!

2022-03-22
Nu är slutrapporten i projektet Katalytisk hydrodeoxygenering av lignin publicerad. Läs mer nedan om vad projektet kom fram till och vad nästa steg är!
Siemens Energy logga

Siemens Energy ny medlem i Klustret!

2022-03-16
Genom att utveckla innovativa teknologier och energilösningar vill Siemens Energy minska koldioxidutsläppen i de globala energisystemen. Nu går de med i Västsvenska Kemi- och Materialklustret!
Hedvig Pollak

Välkommen, projektledare Hedvig Pollak!

2022-02-24
Vi har fått en ny medarbetare i Klustrets ledningsteam! Hedvig Pollak, som senast kommer från Borealis i Stenungsund, har anslutit till Johanneberg Science Park och Klustret och kommer arbeta som...
Illustration av Bioshares verksamhet

Bioshare AB ny medlem i Klustret!

2022-02-22
BioShare AB är ett teknikutvecklingsbolag som arbetar med samproduktion av bränslen och kemikalier vid förbränningsanläggningar och är det senaste tillskottet av nya medlemmar i Västsvenska Kemi- och...
Plast

Nytt projekt har undersökt förutsättningarna för ett Plastreturraffinaderi i Stenungsund

2022-02-07
Projektet "Feedstock Recycling i ett Plastreturraffinaderi: teknoekonomi, hållbarhet och policy", inom Re:Source, har undersökt förutsättningarna för ett Plastreturraffinaderi i Stenungsund och hur...
Sjukvård

Mölnlycke Healthcare senaste nytillskottet till Klustrets medlemmar!

2021-12-01
Mölnlycke Healthcare utvecklar, producerar och distribuerar engångsprodukter av olika, polymera material till sjukvården i globala värdekedjor. Deras huvudkontor finns i Gamlestan i Göteborg och nu...
Plastavfall på strand

Nytt projekt fördjupar kunskapen om materialåtervinning av PET/polyester

2021-10-15
Ett projekt i Klimatledande Processindustri har undersökt hur materialåtervinning av en viss typ av plastavfall kan utvecklas med hjälp av depolymerisering. I olika projekt har det studerats hur man...
Deltagare under eventet

SME:er bidrar till nya, klimatsmarta lösningar inom processindustrin på Johanneberg Science Park

2021-10-11
I början av oktober bjöd Västsvenska Kemi- och Materialklustret in sina SME-företag för att presentera vilka stödmöjligheter Johanneberg Science Park erbjuder SME-företag och för att diskutera...
Illustration som visar Meva Energys kommande anläggning i Polen.

Ny teknik mellan Meva Energy och IKEA möjliggör grön el från restströmmar från IKEA:s möbelproduktion

2021-09-07
Om mindre än tre år kommer Meva Energy driftsätta en helt ny typ av kraftverk för produktion av förnybar el baserad på termokemisk konvertering av lågvärderat spillmaterial från IKEA Industrys...
Från vänster: Håkon Due, Eirik Thyge Hansen, Lars Thoresen, Geir Langeland, Tor Erling Aasheim och Bengt Wallin.

Green Ideas Group ny medlem i Västsvenska Kemi- och Materialklustret

2021-08-31
Det norsk-svenska bolaget är den senaste i raden att gå med i Klustret. De har stora planer på att utveckla pyrolystekniken för att skapa en cirkulär återvinning för plast! Läs intervjun med Lars...
Skog

Sockerplattformen en nödvändig pusselbit för att klara förnybar omställning

2021-06-11
Sockermolekyler, som finns i naturligt i träd och skog, kan frigöras och användas som startmaterial för konvertering till en mängd olika industriellt relevanta kemikalier för att öka...