Hoppa till huvudinnehåll

West Coast Hydrogen Valley inskickad

tisdag, maj 7, 2024

Vi är glada att meddela att vi landat arbetet med en projektansökan för en Large Scale Hydrogen Valley där flertalet av de medlemmar som är intresserade av vätgas är med. Ansökan är nu inskickad och besked väntas i månadsskiftet juli/augusti.

Klippor och hav i solnedgång

Sedan oktober förra året har konsortiet inom projektet West Coast Hydrogen Valley som finansierats av Klimatledande Processindustri arbetat med att ta fram en framgångsrik ansökan till Clean Hydrogen Partnership för en Large Scale Hydrogen Valley

Detta är en unik möjlighet till finansiering för de gemensamma utmaningar som idag finns kring att möjliggöra att aktörer inom regionen kan erhålla fossilfri vätgas i rätt tid. Förutom att aktörer som bidrar med demonstrationsanläggningar i projektet kan få ekonomisk stöttning för sina investeringar genom en Hydrogen Valley så öppnar en beviljad ansökan även dörrar för att erhålla ytterligare finansiering för andra investeringar som krävs för industrins omställning och minskning av utsläpp. 

– Att Klimatledande Processindustri finansierat en ansökan till Horisont Europa för en västsvensk Hydrogen Valley är ett viktigt stöd för att accelerera omställningen i regionen. Tillgången till vätgas och i förlängningen el är en förutsättning för att säkra både nuvarande och framtida arbetstillfällen samtidigt som klimatomställningen i industrin fortsätter. Nu hoppas vi att ansökan ska godkännas, säger Anders Carlberg, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen.

Huvudmålet med ansökan till Clean Hydrogen Partnership för en Large Scale Hydrogen Valley är att skapa förutsättningar för produktion, integrering och användning av grön vätgas över hela värdekedjan i Västsverige. Målet är att samtidigt utveckla replikerbara affärsmodeller som kan ligga till grund för en omfattande kommersiell utbyggnad av vätgas inom hela det regionala energisystemet. 

Projektet syftar bland annat till att maximera integrationen av förnybara energikällor tillgängliga i regionen, både på land (vind och sol) och havsbaserad vindkraft, genom att använda vätgas som: (i) ett lagringsmedium för att hantera väderberoende och begränsningar i överföringskapacitet i elnätet; och (ii) integrering av och komplement till förnybara energikällor för att minska koldioxidutsläpp från industri, värmeproduktion och transporter. 

Maria Edvall

Maria Edvall

RISE
Insatsområdesledare Processteknik
Klippor och hav i solnedgång

West Coast Hydrogen Valley

Detta projekt syftar till, i samarbete med ett redan etablerat och relevant konsortium, att utforma en konkurrenskraftig projektansökan som möter syfte och bedömningskriterier i utlysningen för en...