Hoppa till huvudinnehåll

Stor potential för att etablera mer hållbara och miljömässigt ansvarsfulla metoder för plastavfallshantering i Sverige

tisdag, november 28, 2023

Hej, Johan Landberg, projektledare i projektet "Från rejekt till återvinning – en förstudie", på RISE! Enligt Plastkartläggningen (2020) går endast 10% av den plast som finns till materialåtervinning. I Klimatledande Processindustris nya projekt är målet att återvinna material som istället skulle förbrännas och få ett möjligt andra liv som ny materialråvara.

Johan Landberg

Den nuvarande återvinningsgraden i Sverige är cirka 10% för plast. För att öka denna återvinningsgrad behövs mer forskning om olika delar av återvinningskedjan med början från förbehandlingsstegen som sortering och tvättning av materialet.

— Projektet ska visa möjligheterna att återvinna material som istället skulle förbrännas och få ett möjligt andra liv som ny materialråvara. Dessutom lyfter projektet fram vikten och behovet av tvättnings- och sorteringskapacitet i Sverige för att bidra till att förbättra återvinningsgraden, säger Johan Landberg, projektledare på RISE.

Sammanfattningsvis tar projektet upp en rad samhälleliga utmaningar, inklusive minskning av plastavfall, låg återvinningsgrad, resurseffektivitet, övergången till en cirkulär ekonomi, minskat miljöavtryck och hållbar materialhantering. Det är i linje med de bredare målen för hållbarhet och miljöansvar, vilket gör det mycket relevant och värdefullt i sammanhanget av samtida miljö- och samhällsfrågor.

Vad hoppas du på att projektet kommer resultera i?

— Kunskap om möjligheterna till materialsortering och tvättning av rejektbaserat material och deras begränsningar. Projektets resultat bör också resultera i miljömässiga, ekonomiska och samhälleliga fördelar, vilket bidrar till ett mer hållbart och ansvarsfullt förhållningssätt till plastavfallshantering. Dessa resultat kan ha en positiv inverkan på Sveriges avfallshanteringsmetoder och fungera som en modell för andra regioner som strävar efter att möta liknande utmaningar, avslutar Johan Landberg.

Sammantaget är den långsiktiga potentialen för projektet att etablera ett hållbart och miljömässigt ansvarsfullt ramverk för plastavfallshantering och resurseffektivitet. Det kan bana väg för en mer cirkulär och hållbar framtid, till nytta för både Sverige och det globala samhället. Dessutom skulle det belysa bristen på förbehandlingsinfrastruktur i Sverige som är nödvändig för att förbättra återvinningsgraden i framtiden genom fler forskningsstödda återvinningsmetoder.

Plastavfall

Från rejekt till återvinning – en förstudie

Enligt Plastkartläggningen (2020) går endast 10% av den plast som finns till materialåtervinning. Med rätt förutsättningar finns alltså möjligheten till avsevärd förbättring. Ett nytt projekt ska...
Cecilia Mattsson

Cecilia Mattsson

RISE
Insatsområdesledare Returraffinaderi