Hoppa till huvudinnehåll

Regional handlingsplan för fossilfri vätgas en möjlighet för hela Västsveriges industrisatsningar

fredag, november 24, 2023

Fossilfri vätgas har en viktig roll att spela i ett framtida hållbart samhälle, vilket blir allt tydligare och lyfts inom EU samt på internationell nivå. Vätgas ses som en av nyckelkomponenterna i den industriella omställningen och i projektet Regional samverkan kring vätgas har man nu tagit fram just en regional handlingsplan för storskalig, fossilfri vätgasproduktion i Västra Götaland.

Sara Skärhem

För Västra Götalandsregionen utgör tillgång till fossilfri vätgas en viktig pusselbit för att lyckas med klimatomställningen. Idag framställs och används stora mängder fossil vätgas inom regionens petrokemiska industrier, något som behöver ändras om uppsatta klimatmål ska uppnås. Vidare förväntas vätgasbehovet i regionen öka i framtiden i och med övergången till förnybara råvaror, produktion av elektrobränslen och byggande av returraffinaderi.

I projektet har nyckelföretag för fossilfri vätgas intervjuats, med syfte att skapa en tätare samverkan för mer vätgas i regionen. En grundlig kartläggning och förankring är en förutsättning för att kunna forma en samverkan som möter regionala behov och utmaningar och för att på ett effektivt sätt kunna driva frågorna vidare. 

— Baserat på intervjuerna med företagen genomfördes workshopar, där ett gemensamt mål utkristalliserades tillsammans med företagen och representation från Västra Götalandsregionen. Med dessa intervjuer och workshopar som utgångspunkt har sedan en regional handlingsplan för fossilfri vätgas i Västra Götalandsregionen och dess företag tagits fram, säger Sara Skärhem, projektledare för Regional samverkan kring vätgas, på RISE. 

I projektet samlades en stark företagsgrupp som gemensamt arbetat fram handlingsplanen. Framöver behövs bland annat infrastruktursatsningar för att säkerställa en tillräcklig energitillgång till befintliga och kommande anläggningar och investeringar.  

— Regionen har visat ett fint stöd och aktivt deltagit i det här arbetet. Vi behöver verkligen hålla uppe tempot i de här dialogerna så att vi inte tappar fart. Om vi kan gå samman och tillsammans lyfta Västra Götalandsregionen som en av Sveriges främsta vätgasregioner så finns det en enorm potential för hela regionens omställning och näringsliv!, tillägger Sara Skärhem.

— Jag är så glad över projektdeltagarnas engagemang, att alla bidragit så öppet och generöst med både sina utmaningar och idéer. Vi lyfte tidigt i projektet hur viktigt det är med transparens i samverkan men att det också behöver hanteras varsamt. Vi är också väldigt tacksamma för den här projektfinansieringen. Det tar tid att utveckla nya lösningar och arbetssätt när det är så komplext område, så tack Klimatledande Processindustri!, avslutar Sara Skärhem. 

Rapporten finns nu tillgänglig på projektsidan nedan och man får gärna höra av sig om man vill veta mer.

I projektet deltog: Borealis, Chalmers, Göteborg Energi, Göteborgs hamn, Inovyn, Linde Gas, Liquid Wind, Nordion Energi, Perstorp, Preem, St1, Uniper och Vattenfall. Projektet leddes av RISE. 

Molekyl

Regional samverkan kring vätgas

Både globalt och på EU-nivå har behovet av och möjligheterna med fossilfri vätgas belysts allt mer de senaste åren. Vätgas har pekats ut som en nyckel i övergång till ett hållbart samhälle, både i...
Maria Edvall

Maria Edvall

RISE
Insatsområdesledare Processteknik