Hoppa till huvudinnehåll

Nytt projekt utvärderar scenarier för framtida behov av vätgaslagring i Preems raffinaderi i Lysekil

fredag, november 17, 2023

Projektet Flexibel och robust vätgasproduktion och -lagring i Lysekil syftar till att utvärdera framtida scenarion för vätgastillförsel till Preems raffinaderi i Lysekil och presentera möjligheter att nyttja vätgaslager för att kostnadseffektivt framtida raffinaderi med högre grad av elektrifiering.

Preems Raffinaderi i Lysekil

Under våren 2023 genomfördes ett exjobb på Preem där en modell för ett framtida raffinaderi som tydligt visar på nyttan av etablering av ett vätgaslager som kan lagra energi. Potentialen kopplat till vätgaslager är framför allt att möjliggöra kostnadseffektiv produktion och användning av vätgas (via ångreformering kombinerat med CCS kombinerat med elektrolysörer baserat på förnybar el) och minskat behov av överföringskapacitet. Detta gör det svårt att knyta energilagret till en specifik utsläppsminskning, men det är tydligt att det är en möjliggörare för att raffinaderi med ambitioner om nettonoll koldioxidutsläpp. Dagens ångreformeringsanläggning i Lysekil släpper ut ungefär 500 000 ton CO2 årligen där ambitionen med CCS är att fånga in 90% av detta i framtiden.  

— Att ta fram kostnadsuppskattningar för vätgaslagring (särskilt vad gäller den så kallade Lined Rock Cavern-tekniken) i detta tidiga stadie är en utmaning då det inte finns särskilt mycket annan data att utgå från och den data som finns från andra satsningar kan vara skyddad av sekretess. Den tidiga bedömningen är dessutom att detta kan variera ganska mycket från ett bergrum till ett annat vilket gör analysen mer utmanande, säger Viktor Stenberg, projektdeltagare från Chalmers Industriteknik, som leder projektet. 

Ett av projektets scenarier utgår från att all koldioxid som fångas in i anläggningens framtida ångreformeringsanläggning kan användas i till exempelvis elektrobränsleproduktionen, vilket visar på en tydlig koppling mellan avskiljningsanläggningen och bränsleproduktionsdelen (CCU i detta fall). Det finns även en koppling till avskiljningsprocessen i sig då dessa anläggningar traditionellt ett stort värmebehov för avskiljningsprocessen (särskilt de aminbaserade) och det finns därmed potential för möjliga kopplingar mellan vätgasproduktionen och avskiljningsprocessen, exempelvis för att skapa ett energieffektivt raffinaderi.  

— Det blir spännande att se hur stor påverkan de olika scenarierna har på den övergripande analysen av vätgaslager och möjligheter till industriell symbios. Detta kan också indikera hur "allmängiltig" en lösning kan vara för andra platser där vätgasbehovet och nyttan av restströmmar kan se annorlunda ut. I nästa steg bedömer vi att det mest troliga fortsättningsprojektet är en Industriklivet-ansökan för Preem i Lysekil för etablering av ett vätgaslager men det kan finnas andra öppningar beroende på vad resultatet från studien blir, avslutar Viktor Stenberg. 

Om du är intresserad av att höra mer om projektet, hör av dig till projektdeltagarna nedan: 

Viktor Stenberg: viktor.stenberg@chalmersindustriteknik.se 
Stefan Heyne: stefan.heyne@chalmersindustriteknik.se 
Peter Carlsson: peter.carlsson@chalmersindustriteknik.se  

Deltagande parter

Chalmers Industriteknik, Preem, Linde Gas, Lysekils kommun, LEVA i Lysekil.

Tidsperiod

2023-11-01 – 2024-06-30

Total budget

580 000 SEK

Maria Edvall

Maria Edvall

RISE
Insatsområdesledare Processteknik