Hoppa till huvudinnehåll

Martin Seemann: ”Jag ska vara med när storskalig plaståtervinning finns på plats!”

onsdag, december 14, 2022

Jag träffar Martin Seemann assisterande professor och forskare på Chalmers för att prata om hans arbete för en hållbar framtid för plastavfall. Under skrivbordet står två par löparskor parkerade och hela kontoret ger en känsla av att här händer det mycket på många plan.

Plastavfall

Vi slår oss ner och börjar direkt med att dyka ner i den större frågan, hur ska vi kunna cirkulera de stora mängder plastavfall vi genererar både i Sverige och sen globalt?

Jo det är ett mångfacetterat problem börjar Martin, men vi kan ta upp ett par större problem som vi har att jobba med.

Om vi börjar med att idag så jobbar företag med mindre mängder och väl sorterat plastavfall kanske för att det är ett enklare alternativ och tekniken finns, men man kan säga att man bara plockar russinen ur kakan, vilket är bra men inte tillräckligt i framtiden.

Man kan säga att vi driver frågeställningar där vi vill att man ska jobba på plastcirukularitet mer realistiskt, så vad vi forskar på med företag och andra aktörer i regionen är bredare och svårare alternativ som i framtiden kan återvinna mer blandat plastavfall och i större mängder.

Det är det våra projekt med förgasning av plast i större skala syftar till, så att vi kan bryta ner den till grundstenarna igen och göra nya produkter av avfall.

Aha, men det låter ju rätt hoppfullt. Så från din sida Martin, så är vi inte så långt ifrån cirkulärplast i större skala?

Både ja och nej...grunden i tekniken som används är väl känd och beprövad och kan byggas i större anläggningar, men vi kommer att behöva mer regelverk och långsiktiga policys som gör att de framgångsrika företagen i vårt kemikluster här i Västra götaland vågar göra de stora investeringar som krävs. För det är oftast just väldigt stora och långsiktiga investeringar som behöver göras, så det är viktigt att vi driver på för att lagstiftning och annat följer med och stimulerar utvecklingen framåt så vi kan forska tillsammans och företagen kan investera i ny teknik.

Okej förstår, det låter som ett mer komplext problem att hitta lösningar på, men vad är det ni gör framöver i de projekt som du ska driva?

Jo det är komplexa problem, men det är sådana problem som vi alla aktörer jobbar på från Chalmers, Kemiklustret och Klimatledande processindustri, VGR och många fler, men om vi jobbar på det tillsammans från grunden så kommer utveckling hela tiden till slut. Jag ämnar ändå vara med när storskalig plaståtervinning finns på plats, det är det vi forskar på och vi alla aktörer jobbar tillsammans för att uppnå!

Från min roll som projektledare och forskare så ser jag det som från grunden viktigt att vi höjer vår kunskapsnivå och kompetens inom hela fältet av förnybart och cirkulära materialflöden. Kunskap och ingenjörer med kompetens i området är en viktig komponent som gör en teknikomställning möjlig.  Så jag är extra glad att vi ihop med företagen har hittad en samarbetsform där vi över en treårig period arbetar med områden där det fattas kunskap inom klustret så vi kan höja kompetensnivån ytterligare.

Tack Martin för en väldigt intressant intervju och för allt bra arbete du gör.