Hoppa till huvudinnehåll

Lindholmen Science Park ny värdorganisation för Klimatledande Processindustri

fredag, december 1, 2023

Värdorganisationen för initiativet Klimatledande Processindustri, där medlemmarna i Västsvenska Kemi- och Materialklustret (klustret) samverkar, är sedan 1 januari 2024 Lindholmen Science Park. Under våren togs beslut om att den tidigare värdorganisationen, Johanneberg Science Park, ska avvecklas.*

Lindholmen vy

Som en konsekvens av detta har en utredning och intervjuer med potentiella värdorganisationer gjorts av Klimatledande Processindustris styrgrupp för att möjliggöra en flytt till en ny värdorganisation. Beslutet blev att Lindholmen Science Park är ny värdorganisation från årsskiftet 2023/2024.

Anders Carlberg, strateg, regional utveckling på Västra Götalandsregionen och styrgruppens ordförande, anser att arbetet med att hitta en ny värdorganisation har varit omfattande och framåtsyftande:

— Det här har varit en omfattande och ambitiös process som initiativet kan ta avstamp i för att skala upp och utveckla verksamheten. Lindholmen Science Park är en bra plattform för nationell uppskalning av innovativa lösningar, vilket gynnar och stärker både regionen och Sverige. Lindolmen Science Park erbjuder nya synergier med flera sektorer och är i en spännande utvecklingsprocess. Jag ser fram emot att ta del av det starka engagemanget som finns i klustret och de många lösningar som fortsatt kommer utvecklas!

Maria Oscott, vice VD på Lindholmen Science Park, välkomnar Klimatledande Processindustri och dess medlemmar.

— Vi är väldigt glada över att Klimatledande Processindustri, efter denna gedigna process, valde Lindholmen Science Park att vara värd för verksamheten. Vi är övertygade om att det finns många synergier för klustret inom ramen för vår befintliga verksamhet och att vi genom vår nationella uppkoppling även tillsammans kan bygga en bredare plattform. Vi ser mycket fram emot att välkomna klustret till oss!

RISE AB kommer att fortsätta samverka i ledningsteamet för projektet och för medlemmarna innebär flytten i dagsläget ingen förändring.

*Chalmers och Business Region Göteborg har strategiskt ansvar för Science Park-miljöerna på Johanneberg och Lindholmen. Som grundare vill de samla samverkan och innovation kopplad till mobilitet, energi och samhällsbyggnad inom ramen för en science park för att fullt ut kunna utvinna de synergieffekter som är nödvändiga – i linje med den starka trend man ser inom hållbar samhällsutveckling i stort. Det innebär en avveckling av bolaget Johanneberg Science Park.  Mer information om förändringen av science park-miljön i Göteborg finns här: https://www.johannebergsciencepark.com/om-oss/forstarkt-science-park-mi…

Vill du veta mer, kontakta:

Hanna Paradis

Hanna Paradis

Lindholmen Science Park
Programansvarig Klimatledande Processindustri och Verksamhetsansvarig för Västsvenska Kemi- och Materialklustret