Hoppa till huvudinnehåll

Kemisk återvinning med ångkrackning möjliggör ökad återvinning av komplexa plastprodukter

torsdag, oktober 19, 2023

I engångsprodukter värderar vi ofta funktionalitet och därmed är materialens kvalitet väldig högt, vilket leder till materialblandningar som har varit svåra att återvinna, exempelvis sjukvårdsprodukter. Trots att det kemiska värdet är högt hamnar dessa blandade plastströmmar i avfallsförbränningen i dagens återvinningssystem.

 

Sjukvård

Projektet ”Termokemisk återvinning av engångsprodukter från sjukvården” har undersökt om potentialen av avfallsfraktioner, som består av engångsprodukter från sjukhusen eller liknar en sådan fraktion, kan användas som råmaterial för ny produktion, via kemisk återvinning.   

— Resultaten visar att direkt ångkrackning av materialen ger ett relevant utbyte av monomerer och således en hög återvinningsgrad, men detta kräver att avfallet kan transporteras och hanteras nära kemiklustret i Stenungsund. Alternativt kan pyrolys vara en förbehandling av en sådan fraktion vilket skapar en lagringsbar mellanprodukt med minskad halt av oönskade atomer som kan ge bra utbyte vid en slutlig ångkrackning till monomerer, dock på bekostnad av återvinningsgraden, säger Martin Seeman, projektledare på Chalmers. 

Projektet har belyst hur viktig integrationen av återvinningsprocesser med befintliga processer är, exempelvis mellan avfallshanteringsanläggningar och kemianläggningar. 

En viktig övergripande slutsats är att det finns behov, men också potential, att utveckla värdekedjor, eller en service, som kan hjälpa företag som producerar produkter med kort livslängd av högkvalitativa material, tex blöjor, sjukvårdsprodukter, mm i sin ambition att bli cirkulära. 

— Som ett nästa steg hoppas jag att vi kan undersöka vilka andra fraktioner det finns inom avfallshanteringen i Göteborg som kan lämpa sig för gemensam återvinning av dessa fraktioner, samt hur vi på bästa sätt kan utnyttja integrationsmöjligheter med olika befintliga anläggningar, säger Martin Seemann.

Sjukvårdsavfall

Utvärdering av termokemisk återvinning av engångsprodukter från sjukvården och utsorterade plastrika materialströmmar från hushållsavfall

Många polymerrika avfallsströmmar har på grund av sin komplexitet inga tydliga återvinningsalternativ, trots att insatsmaterialen då produkterna producerades var av hög kvalitet och det kemiska värdet...
Cecilia Mattsson

Cecilia Mattsson

RISE
Insatsområdesledare Returraffinaderi