Hoppa till huvudinnehåll

Förutsättningar för att företag ska realisera fler cirkulära affärsmodeller undersöktes

fredag, september 8, 2023

Att skapa cirkulära affärsmodeller mellan bolag i det befintliga ekonomiska systemet är en viktig komponent för att öka omställningstakten. I eventet Circular Business Models: Insights from industry and GreenTech på Johanneberg Science Park samlades några av de främsta pågående projekten i Sverige när kommuner och bolag har lyckats skapa cirkulära affärsmodeller inom cirkularitet, återbruk och återvinning av olika material.

Greenupsevent

När cirkulära affärsmodeller skapas identifieras alltid styrmedel som behöver ändras för att öka förutsättningarna för en än smidigare affärsmodell. Sebastian Tamm, på Recycla, menar att;

— Det finns alltid ekonomiska fördelar att dra ju högre upp man kommer i återvinningstrappan, men man måste alltid som aktör aktivt synliggöra och smörja det cirkulära ekonomi-systemet och den befintliga infrastrukturen man verkar i. 

Företag och kommuner tvärs över olika sektorer delade sin kunskap om hur man kan skapa cirkulära affärsmodeller i de olika organisationerna och skapa nya samarbeten. Hur kan vi öka nyttjandegraden av olika produkter, som hus eller fordon? Kan vi designa om våra produkter så att återvinningsgraden ökar?

— Det var väldigt roligt att se olika företag och organisationer köra ”speed-dating” kring hur de jobbar med cirkulära affärsmodeller och hur de kan hjälpa varandra framåt. Det var svårt att avbryta dem när vi hade kört igång! Vi kommer nu jobba vidare med några av sakerna som kom upp i diskussionerna och undersöker om vi kan ta vidare dem i kommande samverkansprojekt, säger Hedvig Pollak, insatsområdesledare i Nya produkter och tjänster i Klimatledande Processindustri.

Avsändare:

#greenUps is a cluster of cleantech and greentech startups and SME’s of western Sweden. Its members are driven entrepreneurs that through innovative services and ingenious technologies have the mutual goal to change polluting, fossil dependent, inefficient ways and behaviors into more sustainable ones. http://www.greenups.se/ 

The 10-year initiative ”Climate-leading process industries” has the vision to support the creation of “a region independent of fossil resources where industry is world-leading in the production of chemicals, materials and fuels based on renewable and recycled raw materials”. The initiative operates within Region Västra Götaland through the West Sweden Chemicals and Materials Cluster. This cluster consists of 50 members forming a triple helix structure – where government, academia and the industry are represented.

Hedvig Pollak

Hedvig Pollak

Lindholmen Science Park
Insatsområdesledare Nya produkter och tjänster och medlemsansvarig