Hoppa till huvudinnehåll

Parallella arbetsgruppsmöten

-
Lindholmspiren 3-5, lokal Pascal

Välkommen till 2024 års första gemensamma arbetsgruppsmöte där vi också firar in övergången till Lindholmen Science Park!

Klimatledande Processindustri
Lindholmen Science Park

Agenda

11:00 Inledning 

Hanna Paradis och Magnus Andersson, Klimatledande Processindustri (se presentation)

11:10-12:00 Mistra SafeChem – fyra års forskning om en säker, grön och hållbar kemi och kemiindustri

John Munthe, programchef, senior forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Presentationen ger en sammanfattning av resultat från programmet innefattande metoder för identifiering och farobedömning av (nya) kemikalier, nya syntesmetoder baserat på katalys och biokatalys samt utveckling av metoder för kemikaliefotavtryck och riskbedömning i ett livscykelperspektiv. Vidare ges en utblick mot EU:s kemikaliestrategi och ramverket för ”Safe and Sustainable by Design (SSbD)” med exempel på EU-forskning på området. Slutligen ges en kortfattad information om programmets framtidsplaner och fortsättning i en andra fas.

12:00-13:00 Festlig lunch för att fira övergången av Klimatledande Processindustri till Lindholmen Science Park!

13:00-14:00 Ny era för elmarknaden

 • Elin Akinci, grundare av ELS Analysis, analysfirma inriktad på globala energimarknader, policies och risker (se presentation)
   
 • Klas Ericson, Nationell Samordnare - Insatser för stora etableringar i fordonsindustrins gröna omställning

14:00-14:30 Paus med tilltugg

14:30-16:00 Parallella arbetsgruppsmöten

 1. Returraffinaderi och Nya produkter och tjänster 
  Fortsatt dialog om ’avfall till produkt’ . Vi får inblick i status kring lagstiftning samt ta del av projekt- och omvärldsspaning kring några industriella satsningar inom kemisk återvinning i EU. (se presentation)
   
  Avfall till produkt – status lagstiftning – Elisabeth Österwall, Naturvårdsverket (se presentation)

  Fördjupad analys av plast i hushållens restavfall – Mar Edo, RISE (se presentation)

  Uppdatering av pågående satsningar inom kemisk återvinning i EU – Cecilia Mattsson, Klimatledande Processindustri/RISE (se presentation)
   
 2. Processteknik och Förnybart
  Hur dagens och framtidens produktion, transport, lagring och användning av vätgas ska se ut kommer att vara avgörande för möjligheten till industriell omställning mot minskade utsläpp. På detta arbetsgruppsmöte berör vi dessa frågor ur flera perspektiv och diskuterar bl.a. vägar framåt för regional samverkan på temat genom ett pågående storskaligt ansökningsarbete mot EU. (se presentation)

  Pågående ansökningsarbete mot EU inom projektet ”West Coast Hydrogen Valley” – Anna Sager, RISE (se presentation)

  Hydrogen Infrastructure in an Urban Context – Sofia Rosén, Chalmers (se presentation)

  Gröna omställningen – gasinfrastruktur på Västkusten. Björn Santana Arvidsson och Tomas Falkman, Nordion Energi (se presentation)

  Perspektiv på förutsättningar för anslutningar till elnätet. Sverker Ekehage, Svenska kraftnät (se presentation)