Hoppa till huvudinnehåll

Höstkonferens Klimatledande Processindustri

-
Visual Arena, Lindholmspiren 3, Göteborg

Vilken roll kommer AI att spela i industrin och hur kan den användas som ett verktyg för att implementera avancerad styrning och nya krav vad gäller till exempel spårbarhet? Detta ämne dyker vi in i under årets andra medlemskonferens för Klimatledande Processindustri – välkommen till en dag späckad med kunskap, interaktivitet och nätverkande!

Klimatledande Processindustri
Mingelbild från vårkonferens 2024

Vi inleder dagen med en workshop arrangerad av organisationsforskare vid Linköpings Universitet om implementering av hållbarhetsstrategier. Hur får vi fart på ett integrerat hållbarhetsarbetet i våra organisationer? Övningen kommer att ge dig verktyg gå från vision till handling för framtidens hållbara processindustri.

Efter en gemensam lunch lyssnar vi till intressanta keynotes och under eftermiddagen har vi planerat tre interaktiva sessioner - du kommer att få ta del av alla tre och behöver inte välja!

Agenda 

10:00 Kaffe och registrering

10:30 Workshop: Implementering av hållbarhetsstrategier

Karin Wigger och Anna Yström, Linköpings Universitet

I denna workshop skapar vi en lärandeplattform för att tillsammans ta oss an utmaningen att få fart på ett integrerat hållbarhetsarbete i våra organisationer. För att uppnå ambitiösa klimatmålsättningar om ett klimatneutralt Europa till 2050, krävs det att den redan påbörjade omställningsresan snabbas på rejält och det medför ett behov av att tänka i nya, kreativa banor och att våga agera på nya sätt, men det ställer också nya krav på våra organisationer och hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor integrerat i verksamheten. 
 
Vi inleder workshopen med några korta inspel från forskningsprojektet ”Implementering av hållbarhetsstrategier” innan vi övergår i en samskapande aktivitet som fokuserar på nya arbetssätt som påverkar såväl individ som organisation. Vi avrundar workshopen med att summera centrala lärdomar och nya tankar kring hur vi får fart på hållbarhetsarbetet!
 
12:00 Lunch

13:00 Keynotes

14:00 Fika

14:30 Workshops

1. AI i industrin

2. Spårbarhet

3. Avancerad styrning

16:00 Slut

 

Eventet är öppet för personer som representerar medlemsorganisationer i Västsvenska Kemi- och Materialklustret som får en separat inbjudan. Jobbar du för en medlemsorganisation, men har inte fått en inbjudan, kontakta:

Hanna Paradis

Hanna Paradis

Lindholmen Science Park
Programansvarig Klimatledande Processindustri och Verksamhetsansvarig för Västsvenska Kemi- och Materialklustret
Magnus Andersson

Magnus Andersson

RISE
Processledare Klimatledande Processindustri och Insatsområdesledare Förnybart