Hoppa till huvudinnehåll

Ditt restavfall nu och i framtiden - vad händer med innehållet i soppåsen?

-
Online

En stor kunskapslucka finns i vilken typ av plast som finns i restavfallets olika ingående avfallsfraktioner och dess bidrag till klimatutsläppen i energiåtervinning. Detta är nu analyserat i detalj på till exempel plastsort, klassificering, bidrag från fossilt/biogent kol och om de faller under något producentansvar. Projektledare Mar Edo Giménez från RISE presenterar denna djupanalys av plastinnehållet i vårt restavfall som finansierats av Klimatledande Processindustri och Avfall Sverige

Klimatledande Processindustri

Hur kan vi minska klimatutsläppen från avfallsförbränning? Status, trender och utmaningar i ett nordiskt perspektiv presenteras av Matthias Schmitz från Chalmers Industriteknik Renergy i uppdrag från The Nordic Working Group for Environment and Economy (NME). Hur agerar vi framåt presenteras av Hanna Ljungkvist Nordin från Profu som leder Vinnova-projektet Handlingsplan för att minska plast till energiåtervinning.  

Avslutningsvis modereras en diskussion på detta tema av Hanna Paradis, processledare för Klimatledande Processindustri.  

Agenda 

Hanna Paradis, Klimatledande Processindustri - Introduktion
Matthias Schmitz, Chalmers Industriteknik Renergy - Avfallsförbränning i Norden – status, trender och utmaningar (se presentation)
Mar Edo Giménez, RISE - Fördjupad analys av plast i hushållens restavfall (se presentation)
Hanna Ljungkvist Nordin, Profu - Handlingsplan för att minska plast till energiåtervinning - samarbete i hela värdekedjan (se presentation)
Lia Detterfelt, Renova - Det här händer med restavfallet i Västsverige idag (se presentation)
Moderator: Hanna Paradis

Läs mer om projektet och kontakt 

Avfallspåse

Fördjupad analys av plast i hushållens restavfall och dess potential till ökad materialåtervinning och minskad klimatpåverkan

Syftet med projektet är att ge en ökad förståelse för vilken klimatpåverkan ingående avfallsfraktioner i hushållens restavfall har. Detta genom att analysera avfallsfraktioner innehållande plast...
Cecilia Mattsson

Cecilia Mattsson

RISE
Insatsområdesledare Returraffinaderi